Podali jsme alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení ohledně práv dětí mladších 15 let v konfliktu se zákonem na právní pomoc

FORUM, společně s International Commission of Jurists (ICJ), podalo alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení. Zaměřili jsme se na chybějící právní pomoc dětem mladším 15 let, které jsou podezřelé ze spáchání činu jinak trestného. Na rozdíl od mladistvých (15-18 let), tyto děti nemají na právní pomoc nárok a jsou vystaveni riziku špatného zacházení. Argumentujeme,…

OSN apeluje na Slovensko, aby upustilo od používania sieťových postelí a zrýchlilo deinštitucionalizáciu

Výbor OSN pre ľudské práva vyzval slovenskú vládu, aby prestala používať sieťové postele a iné formy obmedzujúcich prostriedkov v psychiatrických nemocniciach a podobných inštitúciách. Toto odporúčanie Výbor spojil s článkom 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý zakazuje mučenie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. FÓRUM sa dlhodobo zasadzuje za úplné ukončenie používania sieťových…

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzýva SR – neumiestňujte deti do imigračnej detencie!

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval SR, aby urýchlene a úplne prestala s praxou detencie rodín migrantov s deťmi. FÓRUM spoločne s Ligou za ľudské práva predložili Výboru OSN alternatívnu správu, ktorá popisovala túto nezákonú prax. Celé znenie odporúčaní Výboru je dostupné tu: http://tbinternet.ohchr.org/…/treatybodyexte…/Download.aspx…