ADVOKACIE

FÓRUM se spoločně s partnery aktivně podílí na mezinárodní advokacii. Cílem je informovat orgány OSN a Rady Evropy o stavu implementace konkrétních závazků České republiky a Slovenska vyplývajících z mezinárodních úmluv o lidských právech a přispět k přijetí informovaných a konkrétních doporučení. Od svého vzniku FÓRUM desítky alternativních zpráv a přineslo tak lidskoprávním výboru nezávislé informace o situaci v oblasti lidských práv v obou zemích. Vybrané alternativní zprávy a nejnovější doporučení mezinárodních orgánů najdete níže.


Výbor OSN pro lidská práva (Human Rights Committee)


Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR)


Výbor OSN proti mučení (CAT)


 Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW)


Výbor OSN pro práva dítěte (CRC)


Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD)


Evropský výbor pro sociální práva (Rada Evropy)