ADVOKACIE

FÓRUM se spoločně s partnery podílí na aktivní mezinárodní advokacii. Cílem je informovat orgány OSN a Rady Evropy o stavu implementace konkrétních závazků České republiky a Slovenska vyplývajících z mezinárodních úmluv o lidských právech a přispět k přijetí informovaných a konkrétních doporučení.

Výbor OSN pro lidská práva (Human Rights Committee)

Výbor OSN pro hospodářskásociální a kulturní práva (CESCR)

Výbor OSN proti mučení (CAT)

 Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW)

Výbor OSN pro práva dítěte (CRC)
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD)

Evropský výbor pro sociální práva