Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzýva SR – neumiestňujte deti do imigračnej detencie!

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval SR, aby urýchlene a úplne prestala s praxou detencie rodín migrantov s deťmi. FÓRUM spoločne s Ligou za ľudské práva predložili Výboru OSN alternatívnu správu, ktorá popisovala túto nezákonú prax. Celé znenie odporúčaní Výboru je dostupné tu: http://tbinternet.ohchr.org/…/treatybodyexte…/Download.aspx…