OSN apeluje na Slovensko, aby upustilo od používania sieťových postelí a zrýchlilo deinštitucionalizáciu

Výbor OSN pre ľudské práva vyzval slovenskú vládu, aby prestala používať sieťové postele a iné formy obmedzujúcich prostriedkov v psychiatrických nemocniciach a podobných inštitúciách. Toto odporúčanie Výbor spojil s článkom 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý zakazuje mučenie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

FÓRUM sa dlhodobo zasadzuje za úplné ukončenie používania sieťových postelí v zariadeniach, kde sú umiestnené osoby so zdravotným postihnutím. Pomáhame s prípadom mladej ženy, ktorá bola počas liečenia v psychiatrickej nemocnici umiestňovaná do sieťovej postele.

Výbor OSN pre ľudské práva ďalej odporučil Slovensku, aby zrýchlilo proces deinštitucionalizácie. Výbor vyjadril znepokojenie nad tým, že veľa osôb so zdravotným postihnutím stále žije v ústavnom prostredí, chýbajú komunitné služby a proces deinštitucionalizácie je veľmi pomalý. FÓRUM, MDAC a nadácia Socia v spoločnej alternatívej správe pre Výbor kritizovali tento stav a Výbor im dal za pravdu.

Úplné znenie záverečných odporúčaní Výboru OSN pre ľudské práva pre Slovensko nájdete tu.