Boj proti nenávistným prejavom (SR)

FÓRUM je súčasťou koalície neziskových organizácii, ktorá implementuje európsky projekt s názvom “Boj proti diskriminácii Rómov in internete aj mimo neho v Európe (COORDE).” Projekt prepája dobrovoľníkov s právnikmi, ktorí sa venujú obrane obetí diskriminácie a nenávistných prejavov. Má preto potenciál posilniť dôveru rómskej komunity vo vládu práva a mobilizovať ľudí k aktívnym krokom voči diskriminácii a nenávistným prejavom. Projekt trvá dva roky od apríla 2022 do marca 2024. 

Cieľom projektu je mobilizovať dobrovoľníkov a členov rómskej komunity, aby bojovali proti diskriminácii a nenávistným prejavom na internete, ako aj diskriminácii a nenávistným prejavom v bežnom živote, ktorým Rómovia čelia v prístupe k verejným službám a uplatňovaní svojich základných práv. Úlohou dobrovoľníkov bude zbierať dôkazy o nenávistných prejavoch na internete a mimo neho, ktoré budú tvoriť základ pre následné právne kroky proti páchateľom alebo inými zodpovedným subjektom. 

Našimi partnermi sú:

Vrámci projektu sme súčasťou iniciatív:

V rámci projektu vznikla skupina dobrovoľníkov ROMAntici, ktorí pravidelne monitorujú a nahlasujú nenávistné prejavy proti rómskej komunite na sociálnych sieťach.

ROMAntici vytvárajú aj mediálny obsah s cieľom upozorniť na rastúcu nenávisť na internete.

Majú svoj vlastný BLOG a na sociálnych sieťach ROMAntikov môžete sledovať tu:


Venujú sa aj publikačnej a výskumnej činnosti

V boji proti nenávisti online podnikli viacero právnych krokov

  • Podali 6 trestných oznámení na osoby, ktoré na sociálnych sieťach šírili nenávistné naratívy voči Rómom. Ich cieľom je, aby boli nenávistné prejavy online kvalifikované ako trestné činy.
  • Okrem toho ROMAntici nadviazali úspešnú spoluprácu s Radou pre mediálne služby, ktorá mohla vďaka nim začať prvé (medializované) konania (a, b) o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu. ROMAntici podali Rade pre mediálne služby viac ako 100 podnetov na nenávistné komentáre nachádzajúce sa na rôznych sociálnych sieťach.

Vrámci projektu absolvujú rôzne špecializované školenia, workshopy, webináre, diskusné kruhy, stretnutia s dobrovoľníkmi z iných krajín a pod.

V dňoch 16. a 17. septembra 2022 sme pre ROMAntikov usporiadali úvodné školenie v priestoroch  Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na školenie pricestovali ROMAntici z rôznych kútov Slovenska aj pôsobiaci v zahraničí, ktorí majú záujem zapojiť sa do boja proti nenávisti na internete. Na školení sa stretli s expertmi z organizácií KonexeDigiq a iniciatívy #som tu.


V rámci Týždňa vedy prebehla v novembri 2022 s našimi dobrovoľníkmi a študentmi diskusia ohľadom cyberhate a prevencie vyhorenia pri monitorovaní nenávistných prejavov. Ďakujeme za skvelý workshop vedkyniam zo Spoločenskovedný ústav CSPV SAV.


Dňa 24. marca 2023 sa ROMAntici stretli v Košiciach, kde sa dozvedeli viac o histórii Luníka IX., ktorý aj priamo navštívili. Následne bola pre dobrovoľníkov pripravená právnická časť ich programu, a to na Ústavnom súde SR, ako aj na pôde Právnickej fakulty UPJŠ.


V septembri 2023 sa ROMAntici v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ zúčastnili aj Noci výskumínkov.


V dňoch 6. a 7. októbra 2023 sa v priestoroch Lisztovho pavilónu v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo stretnutie a školenie ROMAntikov. Na školení sa stretli s expertmi z Rady pre mediálne služby, digiQ, Irenou Biháriovou a Tomášom Halászom z TrollWall.


ROMAntici boli pozvaní na konferenciu Aktuálny stav rómskych štúdií IV., ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v Prešove. Naši dobrovoľníci na tejto konferencii poskytli aj rozhovor pre reláciu RTVS – Rómske slovo.

Podobne, naša právnička a koordinátorka dobrovoľníkov, poskytla rozhovor pre Český magazín RTVS.


Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).