Boj proti nenávistným prejavom (SR)

FÓRUM je súčasťou koalície neziskových organizácii, ktorá implementuje európsky projekt s názvom “Boj proti diskriminácii Rómov in internete aj mimo neho v Európe (COORDE).” Projekt prepája dobrovoľníkov s právnikmi, ktorí sa venujú obrane obetí diskriminácie a nenávistných prejavov. Má preto potenciál posilniť dôveru rómskej komunity vo vládu práva a mobilizovať ľudí k aktívnym krokom voči diskriminácii a nenávistným prejavom. Projekt trvá dva roky od apríla 2022 do marca 2024. 

Cieľom projektu je mobilizovať dobrovoľníkov a členov rómskej komunity, aby bojovali proti diskriminácii a nenávistným prejavom na internete, ako aj diskriminácii a nenávistným prejavom v bežnom živote, ktorým Rómovia čelia v prístupe k verejným službám a uplatňovaní svojich základných práv. Úlohou dobrovoľníkov bude zbierať dôkazy o nenávistných prejavoch na internete a mimo neho, ktoré budú tvoriť základ pre následné právne kroky proti páchateľom alebo inými zodpovedným subjektom. 

Našimi partnermi sú:

V rámci projektu vznikla skupina dobrovoľníkov ROMAntici, ktorí pravidelne monitorujú a nahlasujú nenávistné prejavy proti rómskej komunite na sociálnych sieťach.


V rámci projektu vznikla skupina dobrovoľníkov ROMAntici, ktorí pravidelne monitorujú a nahlasujú nenávistné prejavy proti rómskej komunite na sociálnych sieťach. ROMAntici vytvárajú aj mediálny obsah s cieľom upozorniť na rastúcu nenávisť na internete.

Sledujte ROMAntikov na ich facebookovej stránke !

ROMAntici majú aj svoj vlastný BLOG !


V dňoch 16. a 17. septembra 2022 sme pre ROMAntikov usporiadali úvodné školenie v priestoroch  Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na školenie pricestovali ROMAntici z rôznych kútov Slovenska aj pôsobiaci v zahraničí, ktorí majú záujem zapojiť sa do boja proti nenávisti na internete. Na školení sa stretli s expertmi z organizácií KonexeDigiq a iniciatívy #som tu, ktorí s nimi zdieľali skúsenosti zo svojej práce. 


V rámci Týždňa vedy prebehla v novembri 2022 s našimi dobrovoľníkmi a študentmi diskusia ohľadom cyberhate a prevencie vyhorenia pri monitorovaní nenávistných prejavov.

Ďakujeme za skvelý workshop vedkyniam zo Spoločenskovedný ústav CSPV SAV.


Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).


Školenie dobrovoľníkov 16. 17. septembra 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Za bezplatné poskytnutie priestorov ďakujeme.