FÓRUM

Fórum pro lidská práva

FÓRUM je mezinárodní nevládní organizace působící v regionu střední Evropy, která primárně využívá právní nástroje k ochraně lidských práv. Od založení v roce 2015 je naším cílem přispět k tomu, aby státy dodržovaly závazky vyplývající z úmluv o lidských právech, tedy aby plně respektovaly, chránily a naplňovaly základní lidská práva všech osob, bez rozdílu. Metodou naší práce je využívání právních nástrojů, a to zejména strategické litigace a mezinárodní advokační činnost.

FÓRUM

Fórum pro lidská práva

FÓRUM je mezinárodní nevládní organizace působící v regionu střední Evropy, která primárně využívá právní nástroje k ochraně lidských práv. Od založení v roce 2015 je naším cílem přispět k tomu, aby státy dodržovaly závazky vyplývající z úmluv o lidských právech, tedy aby plně respektovaly, chránily a naplňovaly základní lidská práva všech osob, bez rozdílu. Metodou naší práce je využívání právních nástrojů, a to zejména strategické litigace a mezinárodní advokační činnost.

FÓRUM

Fórum pro lidská práva

FÓRUM je mezinárodní nevládní organizace působící v regionu střední Evropy, která primárně využívá právní nástroje k ochraně lidských práv. Od založení v roce 2015 je naším cílem přispět k tomu, aby státy dodržovaly závazky vyplývající z úmluv o lidských právech, tedy aby plně respektovaly, chránily a naplňovaly základní lidská práva všech osob, bez rozdílu. Metodou naší práce je využívání právních nástrojů, a to zejména strategické litigace a mezinárodní advokační činnost.


FÓRUM propojuje odbornost, všestrannost a flexibilitu spolupracujících expertů aktivních v oblasti lidských práv.

FÓRUM zastupuje oběti porušení lidských práv před národními i mezinárodními orgány a je aktivní před orgány OSN pro lidská práva, Evropským soudem pro lidská práva a Evropským výborem pro sociální práva.


PROJEKTY

FORUM zastupuje nebo podporuje řadu strategických případů před vnitrostátními a mezinárodními orgány. Prostřednictvím strategických soudních sporů se snažíme dosáhnout vyšších standardů ochrany člověka a zajistit nápravu oběti porušování lidských práv.

ADVOKACIE

FÓRUM se spoločně s partnery podílí na aktivní mezinárodní advokacii s cílem informovat orgány OSN a Rady Evropy o stavu implementace konkrétních závazků České republiky a Slovenska vyplývajících z mezinárodních úmluv o lidských právech.

LITIGACE

FÓRUM zastupuje oběti porušení lidských práv před národními i mezinárodními orgány. Věříme, že prostřednictvím strategické litigace můžeme dosáhnout nápravy nejenom pro individuální klienty ale i pro celý systém.

AKTUALITY

O šesť rokov menej. Po stopách rozdielu strednej dĺžky života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Spolu s ICJ jsme podali kolektivní stížnost ve věci nedostatečné ochrany dětí v řízeních ve věcech mládeže

Naše zaměření

Osoby se zdravotním postižením
Romové
Děti
Migranti
Sexuální menšiny
Oběti špatného zacházení

Náš tím

Alexandra Dubová

Právnička

Maroš Matiaško

Předseda

Adam Máčaj

Právnik

Fórum pro lidská práva

forum@forumhr.eu

Adresa

Ovenecká 33

17000 Prague 7

Czech Republic

Sledujte nás

Ahoj! Rádi vás uslyšíme. Pošlete nám svou zprávu.