FÓRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA

Propojujeme odbornost a zkušenost v oblasti lidských práv. Využíváme právní nástroje k ochraně a podpoře sociální spravedlnosti.


Aktuality

Co je u nás nového a aktuálního.

Projekty

Projekty a donoři, kteří podporují naši činnost.

Strategická litigace

Případy, které zastupujeme a oblasti, kterým se věnujeme.

Advokacie

Advokační aktivity a mezinárodní spolupráce.