Svoboda od nenávisti

FÓRUM ve spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací Minority Rights Group Europe a dalšími čtyřmi evropskými partnery (Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost (Bulharsko), Inštitút ľudských práv (Slovensko), Romedia Alapitvany (Maďarsko) a Romsko nacionalno vijece (Chorvatsko)) implementovalo v letech 2018 – 2020 dvouletý program s názvem “Svoboda od nenávisti: Posilování občanské společnosti v boji proti nenávistným projevům na internetu proti Romům” (Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyber hate against Roma).

Cílem projektu bylo posílit schopnost občanské společnosti realizovat efektivní kampaně zaměřené na nenávistné projevy na sociálních sítích zaměřené proti Romům a identifikovat a sdílet příklady efektivních a osvědčených postupů jak s partnerskými organizacemi, tak i s dalšími organizacemi a aktivisty zaměřujícími se na boj proti nenávistným a diskriminačním projevům v českém prostředí.

Mezi hlavní aktivity projektu patřilo vytváření strategií a jejich testování v českém kontextu, sdílení osvědčených postupů s dalšími partnery, organizacemi a aktivisty bojujícími proti nenávistným projevům a negativním stereotypům včetně pořádání odborného vzdělávacího semináře k tématu strategického boje proti nenávistným projevům na internetu.

V rámci projektu vznikl Soubor nástrojů pro organizace občanské společnosti a aktivisty, který obsahuje návody na kampaně občanských organizcí a aktivistů proti nenávistným narativům a na zapojení veřejnosti, zejména prostřednictvím sociálních médií. Soubor nástrojů poskytnuje praktické tipy pro organizace a aktivisty. Můžete si ho stáhnout v češtině nebo angličtině.


V rámci projektu jsme ve spolupráci s organizací KONEXE připravili facebookovou informační kampaň DŮSTOJNÉ BYDLENÍ VŠEM, která reagovala na dezinformace o doplatcích na bydlení pro romskou komunitu.

Součástí kampaně bylo vyvracení dezinformací ohledně bydlení romské komunity pomocí článků, infografik a sdílení pozitivního obsahu:


O průběhu kampaně jsme v spolupráci s aktivistou Mirkem Brožem z ústecké organizace KONEXE natočili video.


Další mediální výstupy projektu jsou dostupné na projektové stránce Freedom From Hate.

   

  Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie.