Podali sme alternatívne správy ku CAT

V pondelok 20. marca 2023 sme spoločne s partnerskými organizáciami podali dve alternatívne správy k Výboru OSN proti mučeniu o dodržiavaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v Slovenskej republike. Výbor OSN proti mučeniu bude prejednávať dodržiavanie Dohovoru proti mučeniu na Slovensku na najbližšom 76. zasadnutí 27. a 28. apríla 2023 v Ženeve.

Prvá alternatívna správa, na ktorej sme spolupracovali so siedmimi partnermi z občianskej spoločnosti, sa týka situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úprave obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti. Druhá alternatívna správa, ktorú sme podali spoločne s Európskym centrom pre práva Rómov, sa týka situácie rómskych komunít, policajného násilia voči nim a environmentálnej nespravodlivosti.

Na správach sme spolupracovali s:

  • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) 
  • Nadácia SOCIA
  • Liga za duševné zdravie
  • Nezávislá platforma SocioFórum
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
  • Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne
  • Európske centrum pre práva Rómov (ERRC)

Alternatívne správy sú dostupné v angličtine: