Práva osob se zdravotním postižením

FÓRUM se dlouhodobě věnuje právům osob se zdravotním postižením a usiluje o implementaci všech práv zakotvených v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku. Poskytujeme právní poradenství a zastoupení lidem s postižením, dospělými i dětem, kteří čelí překážkám v uplatňování svých práv v každodenním životě. Společně s partnery usilujeme o zlepšení situace lidí s postižením v obou zemích a upozorňujeme na špatnou praxi a zákony v této oblasti.

Aktivně se věnujeme následovným  tématům:

  • Deinstitucionalizace 
  • Oběti špatného zacházení se zdravotním postižením
  • Inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením
  • Právní způsobilost a alternativy k jejímu omezování
  • Dostupnost služeb pro lidi se zdravotním postižením
  • Práva starších osob a důstojné odcházení
  • Práva osob s zdravotním postižením v systému trestního soudnictví
  • Ženy a děti v institucích

Spolupracujeme s řadou mezinárodních a lokálních organizací, které se zasazují za stejné cíle. Našimi hlavními partnery jsou:

FÓRUM v oblasti práv osob se zdravotním postižením implementovalo nebo aktuálně implementuje tyto mezinárodní projekty: