O šesť rokov menej. Po stopách rozdielu strednej dĺžky života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Vydali sme publikáciu, ktorá mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku majú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj táto kríza nám ukazuje, ako je nutné začať túto nerovnosť efektívne riešiť. Autorkou publikácie je Miriam Kanioková.