Oběti trestní činnosti s postižením

Od července 2020 do prosince 2022 se FÓRUM společně s partnary podílelo na realizaci evropského projektu s názvem Informace a komunikace: Stavební kameny spravedlnosti pro oběti trestných činů s postižením. Projekt se zaměřoval na vytvoření praktických nástrojů, které by lidem s postižením v postavení obětí trestných činů mohly pomoci se aktivně účastnit trestního řízení v návaznosti na směrnici EU o obětech trestného činu (2012/29/EU).

Projekt cílil především na oběti s mentálním postižením, oběti s psychosociálním postižením a oběti s tělesným postižením, a to včetně těch, které jsou obětí vícenásobné, anebo intersekcionální diskriminace z toho důvodu, že k jejich postižení přistupuje další znak zranitelnosti, např. v podobě genderu, etnicity či jiného postavení. 

Projekt byl realizován v sedmi zemích Evropské unie (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Litva). Fórum pro lidská práva bylo zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku. Více informací o projektu najdete zde.

Výstupy z projektu budou spřístupníme v nejbližších dnech.

Našimi partnery v projektu byly tyto organizace:Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.