Oběti trestných činů s postižením

Od července 2020 do prosince 2022 se FÓRUM společně s partnery podílelo na realizaci evropského projektu s názvem Informace a komunikace: Stavební kameny spravedlnosti pro oběti trestných činů s postižením. Projekt se zaměřoval na vytvoření praktických nástrojů, které by lidem s postižením v postavení obětí trestných činů mohly pomoci se aktivně účastnit trestního řízení v návaznosti na směrnici EU o obětech trestného činu (2012/29/EU).

Projekt cílil především na oběti s mentálním postižením, oběti s psychosociálním postižením a oběti s tělesným postižením, a to včetně těch, které jsou obětmi vícenásobné, anebo intersekcionální diskriminace z toho důvodu, že k jejich postižení přistupuje další znak zranitelnosti, např. v podobě genderu, etnicity či jiného postavení. 

Projekt byl realizován v sedmi zemích Evropské unie (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Litva). Fórum pro lidská práva bylo zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku. Více informací o projektu najdete zde.

V rámci projektu náš právní tým ve spolupráci s grafičkou a expertkou na easy-to-read Luckou Cangárovou z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci připravil sérii informačních materiálů pro oběti trestných činu s mentálním postižením ve formátu easy-to-read. Informační materiály jsou určeny jak pro oběti trestných činů s postižením, tak pro jejich podpůrce a další osoby, které s obětmi přímo pracují (sociální pracovníci, policie, soudní úředníci, atd.). Tyto materiály jsou dostupné v českém a slovenské jazyce a můžete si je stáhnout na našem webu a volně používat.
Informační materiály pro oběti trestných činů v českém jazyce:

Informačné materiály pre obeti trestných činov v slovenskom jazyku:


Informační materiály pro oběti s postižením jsou dostupné také na internetové stránce uživatelsky přizpůsobené lidem s mentálním postižením WWW.ZAHRANOU.EU. Stránka dobře funguje i na telefonu nebo tabletu a zatím je dostupná jenom v českém jazyce (na slovenské verzi usilovně pracujeme). Na této internernetové stránce najdete i instruktážní videa určené k práci s easy-to-read materiály.


V rámci projektu naši právníci připravili národní výzkumné zprávy mapující situaci obětí trestních činů s postižením v České republice a na Slovensku:


Našimi mezinárodnými partnery v projektu byly tyto organizace:Tento projekt byl financovaný z programu Evropské unie Spravedlnost (2014-2020) – JUST-AG-2019 / JUST-JACC-AG-2019-878604