O NÁS

FÓRUM je mezinárodní nevládní organizace působící v regionu střední Evropy, která primárně využívá právní nástroje k ochraně lidských práv. Od založení v roce 2015 je naším cílem přispět k tomu, aby státy dodržovaly závazky vyplývající z úmluv o lidských právech, tedy aby plně respektovaly, chránily a naplňovaly základní lidská práva všech osob, bez rozdílu. Metodou naší práce je využívání právních nástrojů, a to zejména strategické litigace před domácími i mezinárodními soudy a výbory OSN a mezinárodní advokační činnost prostřednictvím podávání alternativních zpráv a účastí na jednáních výborů OSN v Ženevě.

Organizace propojuje odbornost, všestrannost a flexibilitu spolupracujících expertů aktivních v oblasti lidských práv.