O NÁS

 

FORUM je nezisková organizace, která působí v České republice a na Slovensku. Organizace byla založena v roce 2015 a od svého vzniku se zabývá strategickou litigací a mezinárodní advokacií. Činnost Fóra se soustředí na ochranu, respekt a naplňování základních práv a svobod všech, bez rozdílu a v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech. Pro tento cíl využívá právní nástroje a zastupuje řadu případů před domácími a mezinárodními soudy a lidskoprávními orgány. Zároveň systematicky komunikuje s orgány OSN a Rady Evropy ohledně implementace mezinárodních závazků států v oblasti lidských práv.  

Konkrétně se činnost Fóra zaměřuje na orgány OSN, Evropský soud pro lidská práva a Evropský výbor pro sociální práva. Ve své činnosti Fórum propojuje profesionalitu, univerzálnost a flexibilitu.