Práva lidí na útěku – školení odborníků (FAIR PLUS)

FÓRUM spolu s dalšími čtyřmi evropskými partnery: International Commission of Jurists (Belgie) – koordinátor projektu, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant Anna (Itálie), Immigrant Council of Ireland (Irsko), Elliniko Symvoulio Gai Tous Prosfyges (Řecko) realizovalo v rocích 2019 do 2022 tříletý projekt s názvem FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob – Praktické školení právníků a soudců (FAIR PLUS: Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical Training Lawyers and Judges). Cílem projektu bylo přispět k lepší ochraně základních práv lidí na útěku napříč evropskými státy.

V rámci projektu jsme společně s partnery zrealizovali sérii školení pre soudce, advokáty a další odborníky v různých oblastech práv lidí na útěku. Díky školením byly posíleny vazby a spolupráce mezi účastníky školení, došlo k výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti ochrany práv lidí na útěku, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Seznam zorganizovaných FAIR PLUS školení, včetně programu:

Pokud máte zájem o materiály ze školení, napište email koordinátorce projektu: dubova@forumhr.eu

Společně s partnerskými organizacemi jsme vypracovali sérii školících materiálů a videí v oblasti práv lidí na útěku. Materiály obsahují standardy v oblasti medzinárodného práva lidských práv, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie a mnoho dalších užitečných informací. Celkem šest vzdělávacích modulů zahrnuje následovní oblasti:

  • přístup ke spravedlnosti pro migrující osoby (obecné standardy)
  • spravedlivé azylové řízení a účinné opravní prostředky
  • přístup ke spravedlnosti při zajištění
  • přístup ke spravedlnosti v oblasti hospodáských, sociálních a kulturních práv
  • přístup ke spravedlnosti v oblasti ochrany práva migrantů na rodinný život
  • přístup ke spravedlnosti pro děti v migrační situaci

Školící materiály v českém jazyce si můžete stáhnout zde:

Vzdělávací materiály doplňují informační videa a videa vybraných přednášek:


Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.