Sociální služby – strategická litigace

Od ledna 2024 se bude FÓRUM podílet na realizaci projektu Sociální služby – strategická litigace. Projekt se zaměřuje na strategickou litigaci v oblasti nedostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním, a to zejména pro děti a mladé dospělé lidi s psychosociálním a mentálním znevýhodněním. Tento projekt v celkové délce 12 měsíců je podpořen finančním příspěvkem Nadačního fondu Abakus. Příspěvek bude použit na přípravu a realizaci dobročinné a obecně prospěšných činností spočívajících v podpoře a posilování práv pečujících osob a osob se zdravotním postižením zejména v souvislosti s tlakem na zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Cíle projektu:

 • specifická právní podpora pečujícím osobám a lidem se zdravotním znevýhodněním,
 • zahájení strategických případů s potenciálním systémovým dopadem v návaznosti na výzkum,
 • příprava analytického podkladu o lidských právech pečujících osob,
 • vzdělávání a zmocňování o lidských právech a právních nárocích na zajištění sociální podpory ze strany státu.

Popis plánovaných aktivit:

 1. Litigační linie
  • a) Individuální litigace – individuální právní podpora pečujících osob a lidí se zdravotním znevýhodněním v přípravě, podání a zastupování žalob, stížností a jiných právních podání týkajících se nedostupnosti a nepřístupnosti relevantních služeb (aktivní spolupráce s dalšími organizacemi, např. NAUTIS, veřejný ochránce práv),
  • b) kolektivní litigace – budou připraveny právní argumenty a bude sepsána min. jedna kolektivní stížnosti k Evropskému výboru pro sociální práva, která se bude týkat nedostupnosti služeb.
 2. Analytická linie – bude připravena lidskoprávní analýza týkající se pojmu péče a specificky práv pečujících – analýza bude využita při strategické litigaci.
 3. Zmocňovací linie – právníci Fóra pro lidská práva se aktivně účastní seminářů/workshopů/pracovních schůzek organizovaných partnery a přináší povědomí o právech a možnostech, jak se o tato práva brát – právníci aktivně na seminářích/workshopech/schůzkách nebídnou podporu rodinám a lidem se zdravotním znevýhodněním.
Děkujeme Abakusu – nadačnímu fondu zakladatelů Avastu za podporu.