S potěšením vám představujeme naše nejnovější partnerství s Nadačním fondem Abakus, s jejíž podporou zavádíme od ledna 2024 nový projekt Sociální služby – strategická litigace. Projekt se zaměřuje na strategickou litigaci v oblasti nedostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním, a to zejména pro děti a mladé dospělé lidi s psychosociálním a mentálním znevýhodněním. Finanční příspěvek Nadačního fondu…
Během posledních dvou let jsme realizovali projekt financovaný dobrovolným fondem Organizace spojených národů pro oběti mučení. Skrze tento projekt jsme zastupovali řadu případů na různých domácích úrovních, přičemž jsme se snažili poukazovat na výzvy, jimž oběti čelí při hledání spravedlnosti za případy porušení lidských práv, včetně policejního násilí. Případ Valchář proti České republice přináší na…
Ve spolupráci s právničkou a expertkou na digitální nenávist Monikou Hanych jsme vydali příručku pro státní orgány názvem Stíhání digitální nenávisti vůči Romům: příručka opatření pro Českou republiku. Příručka obsahuje doporučení pro Ministerstvo vnitra, státní zástupce a orgány činné v trestním řízení, jak lépe řešit nenávistné projevy vůči Romům na internetu. Zasazuje se za proaktivní…
Fórum pre ľudské práva v spolupráci so skupinou dobrovoľníkov vystupujúcou na sociálnych sieťach pod názvom ROMAntici a Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podávajú šesť trestných oznámení na osoby, ktoré zverejnili nenávistné prejavy namierené proti Rómom na platformách sociálnych sietí, ako sú Facebook a YouTube. Všetky trestné oznámenia sú podané proti jednotlivcom, ktorí zverejnili rasistické…
Fórum pre ľudské práva (FÓRUM) v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podalo antidiskriminačnú žalobu proti Mestu Martin pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania s rómskymi rodinami, ktoré žijú v nebezpečnej blízkosti skládky odpadu na okraji mesta. Rómov do segregovanej komunity Bambusky presťahovalo mesto koncom 90. rokov minulého storočia, pričom ďalší obyvatelia boli presťahovaní v roku 2008,…
Fórum pro lidská práva (FÓRUM) ve spolupráci s Evropské centrem pro práva Romů (ERRC) a mladými romskými dobrovolníky z Romea.cz podaly pět nových trestních oznámení na osoby, které na sociálních sítích v České republice opakovaně zveřejňovaly rasistické výroky vyzývající k násilí vůči Romům. Většina z těchto nově se objevujících případů nenávistných projevů vůči Romům na internetu souvisí…
Fórum pro lidská práva ve spolupráci s ústeckou organizací Konexe a Evropským centrem pro práva Romů připravilo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) proti České republice v případu usmrcení Stanislava Tomáše během policejního zásahu v Teplicích v roce 2021. Ústavní soud ČR ústavní stížnost organizací v březnu 2023 odmítl. Případ před soudem je veden jménem…
Pozn. Přestože v tomto projektu obecně používáme pojem „pachatel s postižením“, máme tím na mysli také podezřelé, obviněné, obžalované a odsouzené osoby s postižením. FÓRUM v rámci projektu Enable publikovalo národní zprávy identifikující překážky, kterým čelí pachatelé s mentálním a/nebo psychosociálním postižením v systému trestního soudnictví v České republice a na Slovensku. Cílem těchto národních zpráv je nastínit nedostatky bránící aktivnějšímu zapojení…
Výbor OSN pro práva dítěte se v historicky prvním rozhodnutí proti České republice zastal dvou dospívajících dětí, které byly předběžným opatřením umístěny do ústavu z důvodu zanedbávání školní docházky a nezajištění psychologické či psychiatrické pomoci Výbor OSN pro práva dítěte rozhodl 5. června 2023 o historicky první individuální stížnosti směřující proti České republice. Stížnost č. 139/2021 zpracovali…
Fórum pro lidská práva společně se svými partnery International Commission of Jurists  (ICJ, Brusel), organizací Human Rights in Practice (Haag), Wolne sądy (Polsko) a organizací Aditus (Malta) uspořádalo ve dnech 13.-14. června 2023 v Bruselu dvoudenní intenzivní workshop na téma Institucionální nezávislost soudnictví a autonomie státního zastupitelství. Nezávislost soudů slouží jako brána k ochraně přístupu…