ENABLE: Přístup pachatelů s postižením ke spravedlnosti

FÓRUM se podílí na realizaci dvouletého evropského projektu s oficiálním názvem ENABLE: Umožnění obviněným osobám s mentálním a psychosociálním postižením zapojení a přístup ke spravedlnosti. Cílem tohoto projektu je zlepšit povědomí o překážkách, které brání pachatelům trestných činů s mentálním a psychosociálním postižením zapojit se do systému trestního soudnictví, a představit změny směřující k překonání těchto překážek. Proto se projekt zaměřuje především na vytvoření praktických pokynů k procesním a komunikačním úpravám vyplývajících z čl. 13 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, které pachatelům se zdravotním postižením umožní účinný přístup ke spravedlnosti.

Činnost na projektu bude vycházet z provedeného výzkumu, který bude spočívat ve sběru doporučení od pachatelů s postižením a od odborníků z oblasti trestního soudnictví (soudci, advokáti, státní zástupci a policie). Na základě tohoto výzkumu bude vypracována prakticky orientovaná příručka pro rovné zacházení s pachateli trestných činů se zdravotním postižením a také protokol pro usnadnění přístupu k právním a podpůrným službám.

Projekt je realizován v devíti zemích Evropské unie (Rumunsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Belgie, Bulharsko, Slovinsko, Španělsko a Litva). Fórum pro lidská práva je zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku. Projekt trvá září 2022 do srpna 2024.

Projekt finančně podporila Evropská komise z programu Spravedlnost (JUST) pod číslem projektu 101056701.