Nezávislost justice a právní stát

Právní stát (ang. rule of law) je základem dobře fungující demokracie. V posledních letech vnímáme v prostoru střední Evropy rostoucí tlak na demokratické institutce, zejména justiční a vyšetřovací orgány. Nezávislost justice je kriticky důležitá a události v Polsku a Maďarsku nám ukazují, že ji nemůžeme pokládat za samozřejmost.  

V roce 2023 proto společně s partnery z Belgie, Polska a Malty zahajujeme mezinárodní projekt s názvem “Právní stát v Evropě pro právníky (Rule of Law in Europe for Lawyers, neboli ROLL)”. Cílem projektu je zvýšit povědomí mezi avokády, právníky a dalšími experty o mezinárodních standardech v oblasti nezávislosti justice a připravit je na případnou litigaci případů, které by mohli nezávislé soudnictví ohrozit. V rámci projektu připravíme podkladovou studii a zorganizujeme sérii workshopů pro právníky a advokáty. Součásti projektu je i zvýšení informovanosti širší odborné veřejnost o důležitosti právního státu, formou informačních materiálů a podcastů.

Hlavní témata projektu jsou:

  • Institucionální nezávislost soudnictví a autonomie státního zastupitelství, včetně řídících struktur a postupů 
  • Postupy jmenování soudců a státních zástupců 
  • Disciplinární postupy a odpovědnost soudců a státních zástupců 
  • Soudcovská etika a odpovědnost 
  • Svoboda projevu soudců

Našimi partnery v projektu jsou:

Na projektu spolupracujeme také s expertkou Helen Duffy z organizace Human Rights in Practice. Projekt podpořuje také Romanian National human rights institution.

FÓRUM je odpovědné za aktivity projektu v České republice a na Slovensku.

Podrobnejší popis projektu (v angičtině):

Projekt Právní stát v Europě pro právníky (ROLL) finančně podpořila Evropská komise, Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), pod č. projektu 101084783.

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora/autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za tyto názory nenesou odpovědnost.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.