Nezávislost justice a právní stát

Právní stát (ang. rule of law) je základem dobře fungující demokracie. V posledních letech vnímáme v prostoru střední Evropy rostoucí tlak na demokratické institutce, zejména justiční a vyšetřovací orgány. Nezávislost justice je kriticky důležitá a události v Polsku a Maďarsku nám ukazují, že ji nemůžeme pokládat za samozřejmost.  

V roce 2023 proto společně s partnery z Belgie, Polska a Malty zahajujeme mezinárodní projekt s názvem “Právní stát v Evropě pro právníky (Rule of Law in Europe for Lawyers, neboli ROLL)”. Cílem projektu je zvýšit povědomí mezi advokáty, právníky a dalšími experty o mezinárodních standardech v oblasti nezávislosti justice a připravit je na případnou litigaci případů, které by mohli nezávislé soudnictví ohrozit. V rámci projektu připravíme podkladovou studii a zorganizujeme sérii workshopů pro právníky a advokáty. Součásti projektu je i zvýšení informovanosti širší odborné veřejnost o důležitosti právního státu, formou informačních materiálů a podcastů.

Hlavní témata projektu jsou:

  • Institucionální nezávislost soudnictví a autonomie státního zastupitelství, včetně řídících struktur a postupů 
  • Postupy jmenování soudců a státních zástupců 
  • Disciplinární postupy a odpovědnost soudců a státních zástupců 
  • Soudcovská etika a odpovědnost 
  • Svoboda projevu soudců

Našimi partnery v projektu jsou:

Na projektu spolupracujeme také s expertkou Helen Duffy z organizace Human Rights in Practice. Projekt podpořuje také Romanian National human rights institution.

FÓRUM je odpovědné za aktivity projektu v České republice a na Slovensku.

Podrobnejší popis projektu (v angičtině):


NOVINKY V PROJEKTU

LITIGAČNÍ WORKSHOPY

Na workshopy se můžete příhlásit zde.

INFORMAČNÍ LETÁK O NEZÁVISLOSTI SOUDů A PRÁVNÍM STÁTU (v angličtině“)

Informační materiál poskytuje základní informace pro právníky v celé EU, kteří nemusí být nutně odborníky na právní stát nebo nezávislost soudů. Obsahuje úvodní část o nezávislosti soudů a právním státě, část o mezinárodním právu a část o nezávislosti soudů v právu EU.

PODCASTY

ICJ spustil 7. dubna 2023 na Spotify podcast o nezávislosti soudů. Série podcastů se zabývá současnými výzvami pro právní stát, zejména pro nezávislost soudnictví v Evropě. V průběhu deseti dílů tohoto podcastu budeme hovořit s odborníky, kteří nám osvětlí některé z těchto problémů, a budeme zkoumat způsoby, jak chránit a zachovat nezávislost soudů, aby mohla být účinně chráněna lidská práva v celé EU.

Podcasty si můžete poslechnout zde.

  • PODCAST 1: V prvním díle podcastů hovoří Karolína Babická, právníčka z ICJ, s Róisín Pillay, ředitelkou programu ICJ pro Evropu a Střední Asii, o právním státě a nezávislosti soudů v EU, o hlavních problémech, se kterými se členské státy EU v posledních letech potýkají, o reakcích EU a o tom, jakou roli mohou hrát strategické spory a mezinárodní soudy.

  • PODCAST 2: Ve druhém díle Karolína Babická, právníčka z ICJ, zpovídá polského právníka Michała Wawrykiewicze, který se specializuje na lidská práva a právo EU a je spoluzakladatelem Iniciativy svobodných soudů. V jejich rozhovoru je pod drobnohledem situace v oblasti právního státu v Polsku, kde soudní reformy již před mnoha lety vážně ohrozily nezávislost soudnictví a kde proběhla řada úspěšných soudních sporů u Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU.

  • PODCAST 3: Ve třetím díle se zaměříme na úroveň EU a v současnosti probíhající řízení podle článku 7 proti Maďarsku a Polsku. Karolína Babická, právníčka ICJ, vede rozhovor s Natachou Kazatchkine, vedoucí politickou analytičkou v Open Society Foundations.

Projekt Právní stát v Europě pro právníky (ROLL) finančně podpořila Evropská komise, Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), pod č. projektu 101084783.

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora/autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za tyto názory nenesou odpovědnost.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.