Otevřený dopis k návrhu novelizace vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Otevřený dopis najdete zde.