Boj proti nenávistným projevům (ČR)

FÓRUM společně s partnerskými organizacemi Evropským centrem pro práva Romů Romea realizuje projekt s názvem “Boj proti nenávistným projevům na internetu proti Romům v České republice”. Cílem tohoto projektu je bojovat proti online nenávistným projevům prostřednictvím dobrovolníků, kteří shromažďují, nahlašují a také konfrontují obsah nenávistných příspěvků v online světě. Takto sesbírané důkazy jsou následně použity pro další právní kroky. Projekt trvá od ledna 2022 do října 2023.  

 V rámci projektu právníci FÓRA podrobně zdokumentovali právní úpravu týkající se nenávistných projevů v České republice, EU a Rady Evropy a připravili právní strategie pro boj proti nenávistným projevům na internetu, které následně použijí při zastupování konkrétních případů.

Ve spolupráci s dobrovolníky z organizace ROMEA a jejich koordinátorem identifikovali naši právníci tři osoby, které soustavně publikovali na sociálních sítích obsah hrubě potírající práva romské komunity. Aktivitu těchto osob dobrovolníci ve spolupráci s právníky podrobně zdokumentovali a svou práci v říjnu 2022 posunuli vyšetřovacím složkám ve formě trestných oznámení. Případy se týkají uživatelů sociálních sítí, kteří opakovaně zveřejňovali rasistické výroky vyzývající k násilí na Romech v České republice (nebo v některých případech k jejich likvidaci). Tato prohlášení by mohli naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv podle § 356 trestního zákoníku.


Našimi partnery v projektu jsou:


Projekt podpořila německá Nadace EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).