Boj proti nenávistným projevům (ČR)

FÓRUM společně s partnerskými organizacemi Evropským centrem pro práva Romů Romea realizuje projekt s názvem “Boj proti nenávistným projevům na internetu proti Romům v České republice”. Cílem tohoto projektu je bojovat proti online nenávistným projevům prostřednictvím dobrovolníků, kteří shromažďují, nahlašují a také konfrontují obsah nenávistných příspěvků v online světě. Takto sesbírané důkazy jsou následně použity pro další právní kroky. Projekt trvá od ledna 2022 do října 2023.  

 V rámci projektu právníci FÓRA podrobně zdokumentovali právní úpravu týkající se nenávistných projevů v České republice, EU a Rady Evropy a připravili právní strategie pro boj proti nenávistným projevům na internetu, které následně použijí při zastupování konkrétních případů.

Ve spolupráci s dobrovolníky z organizace ROMEA a jejich koordinátorem identifikovali naši právníci tři osoby, které soustavně publikovali na sociálních sítích obsah hrubě potírající práva romské komunity. Aktivitu těchto osob dobrovolníci ve spolupráci s právníky podrobně zdokumentovali a svou práci v říjnu 2022 posunuli vyšetřovacím složkám ve formě trestných oznámení. Případy se týkají uživatelů sociálních sítí, kteří opakovaně zveřejňovali rasistické výroky vyzývající k násilí na Romech v České republice (nebo v některých případech k jejich likvidaci). Tato prohlášení by mohli naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv podle § 356 trestního zákoníku.

V lednu 2024 vydalo FÓRUM ve spolupráci s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) a Romea.cz v rámci tohoto dobrovolnického projektu publikaci a příručku odhalující stav nenávisti vůči Romům na internetu v České republice, která popisuje, co musí vláda udělat, pokud se jí chce účinně postavit. Publikace jsou vyvrcholením inovativního projektu vedeného dobrovolníky, který úspěšně ukázal, jak mohou Romové účinně převzít odpovědnost za svá práva tím, že budou zaznamenávat nenávistné projevy a podávat trestní oznámení na ty, kteří se snaží beztrestně podněcovat rasovou nenávist.


Našimi partnery v projektu jsou:


Projekt podpořila německá Nadace EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).