Právní pomoc obětem mučení

Od roku 2022 FÓRUM implementuje projekt, v rámci kterého je poskytována bezplatná právní pomoc pro oběti mučení, nelidského a ponižujícího zacházení. Projekt je realizován v České republice a na Slovensku. Oběti mučení, nelidského a ponižujícího zacházení mohou mít v obou zemích problém získat bezplatnou a specializovanou právní pomoc.

Právní pomoc je zaměřena na čtyři kategorie obětí:

  • oběti špatného zacházení v psychiatrických zařízeních a domovech sociální péče, které často čelí nezákonným metodám, jako je nepřiměřené používání omezovacích prostředků nebo nucená medikace 
  • oběti jakéhokolvek druhy policejního násilí a násilí vě vězení nebo jiných místech zbavení osobní svobody 
  • lidé na útěku, kteří v zemi původu, při útěku nebo po příchodu do cílové země zažili mučení nebo jinou formu špatného zacházení, byli zotročeni nebo obchodováni
  • transgenderové osoby, které jsou nuceny podstoupit operaci změny pohlaví v rámci procesu tranzice

Oběti nebo lidé, kteří je podporují, se mohou obrátit na naše právníky a právničky získat bezplatnou právní pomoc. Pokud jste obětí špatného zacházení nebo víte o někom, kdo by mohl potřebovat naši pomoc, obraťte se na jednoho z našich právníků a manažerku projektu:

Projekt je financován z Dobrovolného fondu Organizace spojených národů pro oběti mučení.