Nová publikácia: Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova na Slovensku

V spolupráci s organizáciami Proti prúdu a EQUITA, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom bez domova, sme vydali odbornú publikáciu o práve na ochranu zdravia a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení. Podľa súčasnej legislatívy totiž dlžníci na zdravotnom poistení nedosiahnu na plnú zdravotnú starostlivosť, iba na neodkladnú starostlivosť, a tak so svojimi zdravotnými problémami musia čakať na akútne zhoršenie svojho stavu, alebo zdravotnú starostlivosť na mieste uhradiť. Táto legislatíva neprimerane tvrdo zasahuje ľudí bez domova, ktorí sú už beztak vylučovaní z spoločnosti z iných dôvodov. V publikácii argumentujeme, že súčasný zákon o zdravotnom poistení je preto v rozpore s právom na ochranu zdravia a ľudskú dôstojnosť.

Publikáciu stiahnete kliknutím na obrázok TU. Ak máte záujem o jej tlačenú verziu, napíšte nám.

Publikácia spája ľudí z terénu s právnikmi Fóra pre ľudské práva, ktorí pomocou ľudských práv zakotvených v Ústave SR a medzinárodných zmluvách bojujú za zmenu tejto problematickej legislatívy. Je ďalšou zo série právnych analýz, ktoré Fórum pre ľudské práva v spolupráci s organizáciou Proti prúdu spracovali za účelom zlepšenia postavenia ľudí bez domova na Slovensku (predchádzajúcu analýzu k právu na bývanie nájdete TU). 

Publikácia vznikla v rámci projektu „Kľúč k domovu“ podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Partnerom Proti prúdu počas doby realizovania projektu 2018/09 – 2020/12 je DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu