Práva etnických menšin

V rámci ochrany práv etnických menšin v České republice a na Slovensku se zaměřujeme zejména na ochranu práv Romek a Romů. Vnímáme obrovskou systémovou diskriminaci této etnické skupiny v obou zemích a naším cílem je postupně zmenšovat propast mezi většinovým obyvatelstvem a romskými komunitami. Uvědomujeme si, že mnoho Romek a Romů nemá přístup k základním právům, jako je právo na důstojné bydlení, vodu a nezávadné životné prostředí, že mnoho romských dětí je diskriminováno ve vzdělávání a že v mnohých školách a školkách stále dochází ke jejich segregaci. Poukazujeme na historické nespravedlnosti, které doposud nebyly napraveny, zejména sterilizace romských žen, ale také na systematickou segregaci a diskriminaci romského obyvatelstva v bydlení, vzdělávání, zaměstnání a přístupu ke spravedlnosti. V neposlední řadě usilujeme o potírání rasistických a nenávistných projevů vůči romské menšině, které zahlcují veřejný prostor a sociální sítě.

Náš právní tým se věnuje následovním oblastem:

  • Právo na vodu a enviromentální spravedlnost
  • Právo na důstojné bydlení
  • Inkluzivní vzdělávání romských dětí
  • Přístup ke spravedlnosti obětí policejního násilí
  • Boj proti profilování a rasizmu v systému trestní spravedlnosti 
  • Boj proti nenávistným projevům proti romské menšině na internetu
  • Pomoc obětem nenávistných projevů 

V zájmu ochranu práv romské menšiny jsme ve spolupráci s partnerskými organizacemi podali kolektivní stížností k Evropskému výboru pro sociální práva:

V projektové činnosti se věnujeme zejména právu na vodu enviromentální spravedlnosti, potlačování nenávistných projevů proti romské menšině na internetu a sociálních sítích a ochraně obětí nenávistných projevů. Tato témata zastřešují následovní projekty:

Na Slovensku:

V České republice:

Mezi naše hlavní partnery patří: