Partneři

Jsme přesvědčeni, že občanská společnost je jedním ze základních stavebních prvků svobodné a otevřené společnosti. Úzce spolupracujeme s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou lidských práv v zahraničí i v České republice a na Slovensku. Mezi naše partnery patří zejména:

Vážíme si partnerství a spolupráci s advokátními kancelářemi, které poskytují a zajišťují právní podporu a i zastoupení vybraných strategických případů. Spolupracujeme zejména s:

Kvalitní vzdělání provázané s praxí, výzkum a rozšiřování vědomostí jsou pro nás důležité. Proto spolupracujeme s domácími i zahraničními univerzitami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Momentálně spolupracujeme s: