LITIGACE

FÓRUM zastupuje oběti porušení lidských práv před národními i mezinárodními orgány. Věříme, že prostřednictvím strategické litigace můžeme dosáhnout nápravy nejenom pro individuální klienty ale i pro celý systém.

PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

FÓRUM úzce spolupracuje s mezinárodním partnerem Validity a zastupuje klienty s různým druhem postižení zejména v těchto oblastech:

 • inkluzivní vzdělávání
 • svéprávnost
 • dostupnost a přístupnost sociálních služeb
 • ochrana před diskriminací

PRÁVA OBĚTÍ ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ

Zastupování obětí mučení, nelidského a ponižucího zacházení považujeme za důležitou součást naši práce. Právní nástroje chápeme jako možnost posílení prevence špatného zacházení a zároveň možnost prosazení systémových změn při zvýšení ochrany zejména zranitelných skupin, zajištění účinného vyšetřování a potrestání pachatelů. Jde zejména o tyto oblasti:

 • policejní násilí
 • imigrační detence
 • psychiatrické léčebny
 • domovy sociálních služeb
 • dětské domovy a diagnostické ústavy

V současné době ve spolupráci s MDAC implementujeme projekt, jehož cílem je ochrana práv seniorů před špatným zacházením a zajištění důstojné péče.

PRÁVA DĚTÍ

Děti jsou jednou z nejzranitelnejších skupin naší společnosti. Proto se aktivně věnujeme ochraně jejich práv. Zastupujeme zejména:

 • děti, které přišli do konfliktu ze zákonem
 • děti v ústavní péči
 • děti se zdravotním postižením

PRÁVA MIGRANTŮ

Uvědomujeme si, že lidé jsou někdy nuceni opustit svůj stát z důvodu obavy z pronásledování nebo válečního konfliktu. Jejich situace si vyžaduje zvláštní pozornost a podporu. Věnujeme se zejména:

 • rodinám v imigrační detenci
 • žadatelům o mezinárodní ochranu
 • zranitelným skupinám

Zvláštní pozornost věnujeme obětem násilí z nenávisti a boji proti projevům nenávisti ve veřejném prostoru.

PRÁVA SEXUÁLNÍCH MENŠIN

Pomáháme lidem z LGBTI komunity uplatnit jejich práva v praxi. Zasazujeme se o zrušení povinné sterilizace při změně pohlaví.

OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ

Prostřednictvím strategické litigace se usilujeme bojovat proti diskriminaci zejména v těchto oblastech:

 • přístup romských dětí ke vzdělání
 • přístup romských rodin k bydlení
 • odepření přiměřených úprav

V této oblasti spolupracujeme zejména s European Roma Rights Centre (ERRC).