Nová publikace: Právo na vzdělání: realita a možnosti strategické litigace

Ve spolupráci s organizací Amnesty International Česká republika jsme vydali odbornou publikaci, jejímž předmětem je právo na vzdělání a míra jeho reálného naplňování v České republice s důrazem na postavení zvlášť zranitelných skupin dětí, zejména dětí s postižením, romských dětí, dětí čelících chudobě a sociálnímu vyloučení. Publikace je lidskoprávní analýzou, jejímž základem se stalo 16 reálných příběhů dětí a jejich rodin, které jsou reflektovány optikou konceptů vycházejících z  Úmluvy OSN o právech dítěteÚmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a zpráv zvláštních zpravodajů a zpravodajek OSN pro právo na vzdělání. S oporou o tyto koncepty publikace pojmenovává nejpalčivější nedostatky českého vzdělávacího systému, které vedou až k systémové diskriminaci zvlášť zranitelných dětí a které mnohdy mají velmi subtilní, těžko uchopitelnou podobu. Závažnost těchto nedostatků však jasně vyplyne na povrch v okamžiku, kdy se jednotlivé, na sobě nezávislé, zkušenosti postaví metodou kompilace vedle sebe a nahlédnou se optikou lidskoprávních závazků vyplývajících z práva dítěte na vzdělání. 

Publikace rovněž analyzuje možnosti strategické litigace v oblasti práva na vzdělání, přičemž poukazuje na překážky, s nimiž jednotlivé litigační možnosti mohou být spojeny, i způsoby, jak se s těmito překážkami vypořádat. 

Cílem publikace je přispět do debaty o problémech českého vzdělávacího systému i jeho nezbytných reformách lidskoprávním pohledem a podpořit litigační aktivity v oblasti práva na vzdělání.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Publikace vznikla v rámci projektu „Právo na vzdělání: realita a možnosti strategické litigace“ podpořeného grantem Nadace Open Society Fund Praha.