Práva lidí na útěku

Lidé na útěku (angl. people on the move) jsou lidé, kteří opustili svou zemi z různých důvodů. Mezi ně nejčastěji patří pronásledování, válka, environmentální katastrofy, klimatické změny, chudoba a ekonomický nedostatek. FÓRUM dlouhodobě pomáhá různým skupinám lidí na útěku zejména prostřednictvím právního zastoupení v různých řízeních, které je po příchodu do České republiky nebo na Slovensko čekají. Prostřednictvím strategické litigace a mezinárodní advokacie usilujeme o zlepšení přístupu lidí na útěku k jejich právům a o důstojné zacházení s nimi.

Naše právničky a právníci se věnují těmto tématům:

  • Mezinárodní ochrana 
  • Práva lidí bez státního občanství a lidí bez dokladů 
  • Práva dětí na útěku odloučených od rodiny nebo bez doprovodu
  • Pomoc obětem mučení nebo jiných forem špatného zacházení, otroctví a obchodování
  • Detence lidí na útěku, zejména detence rodin s dětmi
  • Vyhoštění a vydávací řízení 
  • Přístup k sociálním právům lidí na útěku 

FORUM realizovalo nebo v současné době realizuje následující mezinárodní projekty v oblasti práv osob na útěku: