Náš tým

Alexandra Dubová

Právnička a statutární zástupkyně organizace

Alexandra vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě (Mgr.) a postgraduálně právo lidských práv na Středoevropské Univerzitě v Budapešti (LL.M.). Pracovala v advokacii, v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, působila jako právnička kanceláře Evropského soudu pro lidská práva, i v pražské kanceláři UNHCR. Věnuje se mezinárodními právu lidských práv, ochraně před diskriminací, a azylovému a cizineckému právu. Je doktorandkou na European University Institute ve Florencii.

Email: dubova@forumhr.eu


Anna Sležková

Právnička

Anna vystudovala právnickou fakultu v Brně (Mgr.). Působila v neziskových organizacích i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Profesně se zaměřuje především na oblast práv dítěte, v níž usiluje o větší zohlednění lidskoprávního diskurzu a přístupu založeného na právech. Věnuje se rovněž právům lidí se zdravotním postižením a obecně problematice ochrany důstojnosti zranitelných osob. Vyučuje lidská práva pro sociální pracovníky na filozofické fakultě v Praze a je doktorandkou na právnické fakultě v Olomouci.

Email: hofschneiderova@forumhr.eu


Maroš Matiaško

Právník

Maroš vystudoval právnickou fakultu v Olomouci (Mgr.) a postgraduální studium lidských práv v Utrechtu (LL.M.). Rigorózní řízení ukončil v Praze (JUDr.). Vedle práv si vzdělání rozšířil studiem psychologie a sociální práce (Bc.). Nyní studuje filozofii. Maroš je advokát, jako právník pracoval i v kanceláři Evropského soudu pro lidská práva. Právně se věnuje sociálním právům, právům zranitelných skupin a obětí špatného zacházení. Teoreticky se zabývá filozofií lidských práv a politickou filozofií.

Email: matiasko@forumhr.eu


Štěpán Pastorek

Právník

Štěpán je absolventem právnické fakulty v Praze (Mgr.), kde obhájil i rigorózní práci (JUDr.). Pracoval v neziskovém sektoru a absolvoval stáž na Evropském soudě pro lidská práva. Působí rovněž v advokátní kanceláři. Věnuje se zejména problematice práv cizinců, pobytovým záležitostem, mezinárodní ochraně a ochraně před vykořisťováním. Podílí se na strategické litigaci. Je doktorandem na právnické fakultě v Praze.

Email: pastorek@forumhr.eu


Anežka Pham

Právnička

Anežka vystudovala právnickou fakultu v Praze (Mgr.). Působila v různých neziskových organizacích. Zabývá se problematikou práv dětí a cizinců. Podílí se na strategické litigaci a advokačních aktivitách. Působí rovněž v advokacii.

Email: pham@forumhr.eu


Adam Máčaj

Právník

Adam ukončil právnickou fakultu v Bratislavě (Mgr.). Zkušenosti nasbíral na univerzitě v Helsinkách, na Evropském soudě pro lidská práva, či v kanceláři slovenské Veřejné ochránkyně práv. Ve své praxi se zabývá ochranou zranitelných osob, včetně práv lidí se zdravotním postižením, či etnických minorit. Teoreticky se zabývá právem EU, ale i např. právem na vodu. Věnuje se strategické litigaci a přípravě různých případů na Slovensku. Je doktorandem na právnické fakultě v Bratislavě.

Email: macaj@forumhr.eu


Michal Zálešák

Spolupracující advokát

Michal vystudoval právnickou fakultu v Banské Bystrici (Mgr.) a na Středoevropské Univerzitě v Budapešti (LL.M.), obor lidská práva. Dlouhodobě spolupracuje s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC). V současnosti působí jako samostatný advokát v Bratislavě a zabývá se strategickou litigací práv etnických menšin a ochranou před diskriminací.

Email: zalesak.michal@gmail.com


Kristýna Srncová

Finanční manažerka

Kristýna vystudovala ekonomickou fakultu v Brně (Ing.). Účetnictví byl její oblíbený předmět už na střední škole, proto si našla svou první práci v neziskové organizaci na pozici hlavní účetní a projektové manažerky. Poté se rozhodla rozšířit si obzory i v soukromém sektoru, nejdříve v českém společnosti (s.r.o.) a nyní pracuje v (a.s.) vždy na pozici hlavní účetní. Pro Fórum lidských práv pracuje od jeho vzniku, má na starosti finanční řízení projektů a celé účetnictví. Do budoucna by si ráda udělala daňové zkoušky.

Email: srncova@forumhr.eu