Náš tým

Alexandra Dubová

Právnička a statutární zástupkyně organizace

Alexandra vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě (Mgr.) a postgraduálně právo lidských práv na Středoevropské Univerzitě v Budapešti (LL.M.). Pracovala v advokacii, v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, působila jako právnička kanceláře Evropského soudu pro lidská práva, i v pražské kanceláři UNHCR. Věnuje se mezinárodními právu lidských práv, ochraně před diskriminací, a azylovému a cizineckému právu. Je doktorandkou na European University Institute ve Florencii.

Email: dubova@forumhr.eu


Maroš Matiaško

Právník

Maroš vystudoval právnickou fakultu v Olomouci (Mgr.) a postgraduální studium lidských práv v Utrechtu (LL.M.). Rigorózní řízení ukončil v Praze (JUDr.). Vedle práv si vzdělání rozšířil studiem filozofie (Bc.) a nyní studuje magisterstký program na FF UK v Praze. Maroš je advokát, jako právník pracoval i v kanceláři Evropského soudu pro lidská práva. Právně se věnuje sociálním právům, právům zranitelných skupin a problematice špatného zacházení. Teoreticky se věnuje kritické politické filosofii.

Email: matiasko@forumhr.eu


Anna Sležková

Právnička

Anna vystudovala právnickou fakultu v Brně (Mgr.). Působila v neziskových organizacích i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Profesně se zaměřuje především na oblast práv dítěte, v níž usiluje o větší zohlednění lidskoprávního diskurzu a přístupu založeného na právech. Věnuje se rovněž právům lidí se zdravotním postižením a obecně problematice ochrany důstojnosti zranitelných osob. Vyučuje lidská práva pro sociální pracovníky na filozofické fakultě v Praze a je doktorandkou na právnické fakultě v Olomouci.

Email: slezkova@forumhr.eu


Adam Máčaj

Právník

Adam ukončil právnickou fakultu v Bratislavě (Mgr.). Zkušenosti nasbíral na univerzitě v Helsinkách, na Evropském soudě pro lidská práva, či v kanceláři slovenské Veřejné ochránkyně práv. Ve své praxi se zabývá ochranou zranitelných osob, včetně práv lidí se zdravotním postižením, či etnických minorit. Teoreticky se zabývá právem EU, ale i např. právem na vodu. Věnuje se strategické litigaci a přípravě různých případů na Slovensku. Je doktorandem na právnické fakultě v Bratislavě.

Email: macaj@forumhr.eu


Sandra Žatková

Právnička

Sandra je odbornou asistentkou na Ústavu mezinárodního práva a mezinárodních vztahů Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Vyučuje mezinárodní právo veřejné, ale její hlavní vědecké zaměření jsou lidská práva v kontextu nových technologií. Podílí se také na projektech rozvíjejících praktické právní dovednosti studentů a absolventů. Její zkušenosti vycházejí ze studia v zahraničí a práce v různých institucích, včetně Evropského soudu pro lidská práva, Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a advokátních kanceláří s různým zaměřením.

Email: zatkova@forumhr.eu


Diana Repiščáková

Právnička

Diana je interní doktorandkou na Katedře ústavního a správního práva Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Na fakultě vede semináře správního práva a v rámci doktorského studia se zabývá právními nástroji ochrany před extremismem. Úspěšně obhájila rigorózní práci, v níž se zabývá regulací nenávistných projevů na sociálních sítích. Ve FÓRU koordinuje skupinu dobrovolníků, kteří monitorují a dokumentují nenávistné projevy na sociálních sítích a připravuje právní podání.

Email: repiscakova@forumhr.eu


Barbora Bešenejová

Koordinátorka dobrovoľníkov a PR špecialistka

Barbora je študentkou Bolonskej Univerzity M.A. odboru medzinárodná spolupráca na ľudských právach a kultúrnom dedičstve. Svoj B.A. titul získala na Jagelovskej Univerzite v Krakove v odbore medzinárodné vzťahy a oblastné štúdie so zameraním na Európu a MENA región. Cez Erasmus+ študíjnu mobilitu absolvovala semester na prestížnom inštitúte politických štúdií Sciences Po vo Francúzsku. Vo Fóre koordinuje dobrovoľníkov a zaoberá sa témou intersekcionality a problematikou anticiganizmu.

Email: besenejova@forumhr.eu


Michal Zálešák

Spolupracující advokát

Michal vystudoval právnickou fakultu v Banské Bystrici (Mgr.) a na Středoevropské Univerzitě v Budapešti (LL.M.), obor lidská práva. Dlouhodobě spolupracuje s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC). V současnosti působí jako samostatný advokát v Bratislavě a zabývá se strategickou litigací práv etnických menšin a ochranou před diskriminací.

Email: zalesak.michal@gmail.com


Klára Procházková

Právnička a překladatelka

Klára vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci právo na Právnické fakultě a němčinu se zaměřením na tlumočení a překlad na Filozofické fakultě. Zkušenosti sbírala během studia na
zahraničních studijních pobytech a stážích v Německu, Rakousku a Francii. Zkusila si práci v advokátní kanceláři v Pasově, na Zemském soudě pro trestní věci ve Vídni, věnovala se překladům a kulturnímu
managmentu v Brestu. Po roce koncipientské praxe v mezinárodní advokátní kanceláři se rozhodla věnovat se lidským právům.

Email: prochazkova@forumhr.eu


Denisa Kramářová

Konzultantka

Denisa vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), kde nyní působí i jako externí vyučující. Působila v Lize lidských práv a v jejím sociálním podniku LLP Vision, zaměřeném na vzdělávání odborníků v lidskoprávních tématech. Zkušenosti s hodnocením kvality péče o lidí s duševním onemocněním získala na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv a profesně se zaměřuje především na práva lidí s postižením a práva zranitelných skupin. 

Email: kramarova@forumhr.eu


Lucka Cangárová

Konzultantka

Lucka vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Bc.) a žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.). Od roku 2006 pracuje v sociálnej oblasti a je riaditeľkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Profesne sa venuje tvorbe zrozumiteľných textov pre ľudí so zdravotným postihnutím a je autorkou publikácií v easy-to-read formáte. Aktívne pracuje na presadzovaní procesov prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike a presadzovaní ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Je doktorandkou na Trnavskej univerzite v odbore sociálna práca. 

Email: cangarova@forumhr.eu


Kristýna Srncová

Finanční manažerka

Kristýna vystudovala ekonomickou fakultu v Brně (Ing.). Účetnictví byl její oblíbený předmět už na střední škole, proto si našla svou první práci v neziskové organizaci na pozici hlavní účetní a projektové manažerky. Poté se rozhodla rozšířit si obzory i v soukromém sektoru, nejdříve v českém společnosti (s.r.o.) a nyní pracuje v (a.s.) vždy na pozici hlavní účetní. Pro Fórum lidských práv pracuje od jeho vzniku, má na starosti finanční řízení projektů a celé účetnictví. Do budoucna by si ráda udělala daňové zkoušky.

Email: srncova@forumhr.eu


Tereza Staňková

Stážistka

Tereza je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže v Senátu Parlamentu ČR, týdeníku Respekt nebo na Odboru lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničí. Na Právnické fakultě spoluzakládala lidskoprávně zaměřený studentský spolek. Po ruské invazi dobrovolničila v rámci Iniciativy Hlavák.

Email: stankova@forumhr.eu


Tomáš Svoboda

Stážista

Tomáš dokončuje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr.). Během studiu se zaměřoval na právo uprchlické, azylové, na mezinárodní ochranu lidských práv a na sociologii práva. Praxi získával například ve Sdružení pro integraci a migraci. Vedle práce ve Fóru pro lidská práva se věnuje také výzkumu v rámci Centra migračního a uprchlického práva (CeMiReLa) při Katedře mezinárodního práva. Momentálně pracuje na své diplomové práci, která je podpořená Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a věnuje se detencím dětí v migračním kontextu.

Email: svoboda@forumhr.eu


Šimon Matoušek

Stážista

Šimon je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvoval stáž v oddělení diskriminace Kanceláře veřejného ochránce práv a pracoval v advokátní kanceláři. Působí v organizaci Amnesty International jako dobrovolný lektor. Zároveň pracuje na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty jako pomocná vědecká síla.