Donoři

FÓRUM je nezisková nevládní organizace. Naše činnost je financovaná převážně z grantů donorských organizací, které podporují ochranu lidských práv a svobod, právní stát a demokracii. FÓRUM prosazuje transparentní a efektivní zacházení s grantovými prostředky a usiluje o udržitelnost projektových výstupů do budoucna.

Mezi naše největší donory patří:

  • Nadace EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je open_society_foundation_color_crop_300_300_255_255_255_90___66-e1608315983988.jpg.