PROJEKTY

Ve FÓRU se věnujeme různým tématům v oblasti lidských práv, které považujeme za důležité. Zaměřujeme se ochranu těch skupin, které často zůstávají neviditelné. U těchto skupin usilujeme o hlubší zapojení zainteresovaných stran a prostřednictvím různých projektových nástrojů hledáme cesty ke společenské změně, která by směrovala ke zlepšení jejich situace. Aktuálně jde zejména o tyto projekty:


V současnosti FÓRUM realizuje tyto evropské projekty:

Kromě mezinárodních projektů se věnujeme i projektům na lokální úrovni:


FÓRUM na kontinuální bázi dále realizuje projekty:

STRATEGICKÁ LITIGACE

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem projektu strategické litigace je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva lidí na útěku
  • práva entických menšin
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací
  • boj proti nenávistným projevům

Blížší informace o našich aktivitách v oblasti strategické litigace naleznete v sekci LITIGACE.


MEZINÁRODNÍ ADVOKACIE

FÓRUM usiluje o prosazování mezinárodních standardů ochrany lidských práv na národní úrovni mimo jiné koordinací, přípravou a podáváním alternativních zpráv o stavu implementace mezinárodních úmluv o lidských právech na národní úrovni. V tomto kontextu má FÓRUM bohaté zkušenosti, včetně účasti na jednáních před mezinárodními orgány. FÓRUM je aktivní před výbory OSN a kromě aktivní advokacie zaměřené na členy jednotlivých výborů, rovněž podporuje a pomáhá domácím organizacím prosazujícím lidská práva při podávání zpráv a při účasti na jednáních výborů, když přijímají seznamy otázek nebo závěrečná doporučení.

Blížší informace a naše podání k výborům OSN naleznete v sekci ADVOKACIE.