Podali jsme alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení ohledně práv dětí mladších 15 let v konfliktu se zákonem na právní pomoc

FORUM, společně s International Commission of Jurists (ICJ), podalo alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení. Zaměřili jsme se na chybějící právní pomoc dětem mladším 15 let, které jsou podezřelé ze spáchání činu jinak trestného. Na rozdíl od mladistvých (15-18 let), tyto děti nemají na právní pomoc nárok a jsou vystaveni riziku špatného zacházení. Argumentujeme, že Česká republika tím porušuje články 2, 14 a 16 Úmluvy OSN proti mučení. Jde přitom o problém značného rozsahu, jenom v roce 2017 si systémem soudnictví ve věcech mládeže prošlo na 1200 dětí mladších 15 let. Naši alternativní zprávu si můžete stánhout zde (pouze v angličtině):

Czech-Republic-Joint-writteninformation- against-torture-2018-ENG