Jak stíhat digitální nenávist: příručka pro státní orgány

Ve spolupráci s právničkou a expertkou na digitální nenávist Monikou Hanych jsme vydali příručku pro státní orgány názvem Stíhání digitální nenávisti vůči Romům: příručka opatření pro Českou republiku. Příručka obsahuje doporučení pro Ministerstvo vnitra, státní zástupce a orgány činné v trestním řízení, jak lépe řešit nenávistné projevy vůči Romům na internetu. Zasazuje se za proaktivní…

Právnici a dobrovoľníci spojili sily proti online hatu

Fórum pre ľudské práva v spolupráci so skupinou dobrovoľníkov vystupujúcou na sociálnych sieťach pod názvom ROMAntici a Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podávajú šesť trestných oznámení na osoby, ktoré zverejnili nenávistné prejavy namierené proti Rómom na platformách sociálnych sietí, ako sú Facebook a YouTube. Všetky trestné oznámenia sú podané proti jednotlivcom, ktorí zverejnili rasistické…

Bojujeme proti environmentálnej nespravodlivosti

Fórum pre ľudské práva (FÓRUM) v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) podalo antidiskriminačnú žalobu proti Mestu Martin pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania s rómskymi rodinami, ktoré žijú v nebezpečnej blízkosti skládky odpadu na okraji mesta. Rómov do segregovanej komunity Bambusky presťahovalo mesto koncom 90. rokov minulého storočia, pričom ďalší obyvatelia boli presťahovaní v roku 2008,…

Romští aktivisté podávají trestní oznámení proti nenávistným projevům na internetu

Praha, Brusel, 26. října 2022: Čeští aktivisté za práva Romů podávají trestní oznámení za podněcování k rasové nenávisti vůči Romům na sociálních sítích. Trestní oznámení byly vypracovány na základě důkazů, které shromáždili romští dobrovolníci pracující na projektu romského zpravodajského portálu Romea a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Trestní oznámení dnes na policejní prezidium podali právníci organizace na ochranu lidských práv Fórum…

České orgány nedostatečně vyšetřily podezření na špatné zacházení se žadatelem o azyl na letišti, uvedl ESLP

Evropský soud pro lidská práva dnes částečně vyhověl stížnosti tureckého žadatele o azyl na špatné zacházení ze strany české policie při jeho zadržení na pražském letišti. V rozsudku B. Ü. proti České republice soud ve Štrasburku uvedl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedostatečně vyšetřila jeho stížnost na špatné zacházení a neumožnila mu na vyšetřování efektivně participovat.…

Kostní zkoušky nejsou vhodné pro určení věku

Ústavní soud ČR vyhověl stížnosti nezletilého chlapce z Iráku, který byl tři měsíce nezákonně držen v imigrační detenci, cizinecká policie užila neadekvátní metody pro určení jeho věku. Ve svém nálezu z pátku 30. 7. 2021 Ústavní soud shledal porušení jeho práva na osobní svobodu a spravedlivý proces. Dle názoru Ústavního soudu policie užila pro určení jeho věku…

ICJ a Fórum dnes slaví velké právní vítězství – Evropský výbor pro sociální práva vyhověl jejich stížnosti a podpořil práva dětí mladších patnácti let v konfliktu se zákonem

Všechny děti, bez ohledu na svůj věk, musí mít v případě, že jsou podezřelé z protiprávního jednání, přístup k procesním zárukám. Rozhodl o tom Evropský výbor pro sociální práva, orgán Rady Evropy, v přelomovém případu, který mu byl předložen International Commission of Jurists (ICJ) a Fórem pro lidská práva.  ICJ a Fórum podaly stížnost namítající, že Česká…

Úspech v prípade týkajúcom sa osobnej asistencie

Spôsobilosť na právne úkony nemá vplyv na priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. To je hlavný odkaz rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci nepriznania príspevku na osobnú asistenciu pre klienta s mentálnym postihnutím, ktorému sme pomohli s prípravou žaloby. Pre podporu nezávislého života v slovenskom systéme sociálnej ochrany je okrem rôznych druhov sociálnych…

Podali sme sťažnosť k CRPD vo veci inkluzívneho vzdelávania

Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…

Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u NSS, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…