Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u NSS, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…

Život bez vody, v lokalitách blízko skládok, či tam, kde je vysoká enviromentálna záťaž. Na Slovensku pretrváva systematické porušovanie ľudkých práv členov marginalizovaných komunít.

Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva…

Soudy musí při přezkumu zajištění zohlednit podstatné změny

Před Nejvyšším správním soudem jsme uspěli s případem žadatelky o mezinárodní ochranu, jež byla zajištěna na pražském letišti a její zdravotní stav se v průběhu zajištění rapidně zhoršil. Soud, který přezkoumával důvodnost jejího zajištění v první instanci odmítl přihlédnout ke změně zdravotního stavu s odkazem na procesní pravidlo, podle kterého může přihlédnout jenom ke skutečnostem známým v čase vydání napadeného…

České úřady musí žadatelům o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve dvou rozsudcích ztotožnil s naší argumentací, že české úřady jsou povinny žadatelům v řízení o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz potvrzující, že jsou žadateli v uvedeném řízení. NSS uvedl, že bez dokladu totožnosti není stěžovatel schopen prokázat svou identitu, nemůže tudíž komunikovat se státními orgány…

Rodina s dětmi z ubytovny v Ústí nad Labem žaluje město pro ohrožení bezdomovectvím

Obyvatelé ubytoven se v situaci akutně hrozícího bezdomovectví se obracejí správní žalobou proti městu Ústí nad Labem na Krajský soud. Součástí jejich žaloby je i návrh na předběžné opatření, které by pozastavilo platnost opatření obecné povahy, s jehož pomocí město Ústí nad Labem omezilo vyplácení dávek na bydlení v chudinských lokalitách. Fórum pro lidská práva…

Městský soud v Praze ignoruje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v případě transgender osob

Městský soud v Praze zamítl žalobu naší klientky, kterou se domáhala změny praxe při registraci změny rodného čísla. Ta je totiž u transgender osob v České republice stále podmiňována podstoupením chirurgického zákroku se současným zneplodněním.Tuto operaci tak musí podstoupit i lidé, kteří si ji nepřejí, nebo kteří se vůbec necítí být opačným pohlavím a patří mezi osoby třetího pohlaví…

ÚS vydal přelomový nález v oblasti přístupu k sociálním službám

[:cs]Ústavní soud ČR vydal přelomový nález ve věci našeho klienta, kterým rozhodl, že každá osoba se zdravotním postižením má právo na dostupné a vhodné služby sociální péče. Co znamená tento nález pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké? V případě, že Vy nebo Váš rodinný příslušník jste osobou se zdravotním postižením a nacházíte v obtížné životní…

Fórum podalo spolu s ERRC a MDAC kolektivní stížnost kvůli umisťování malých dětí do ústavů

Fórum pro lidská práva podalo spolu s Advokačním centrem pro osoby s duševním postižením (MDAC) a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy, ve které požadují uzavření dětských domovů pro děti do tří let, tzv. kojeneckých ústavů. Institucionalizace má dlouhodobé negativní dopady na tělesný a emoční vývoj…

Ústavní soud shledal porušení práv kosovské rodiny zajištěné v Bělé-Jezové

Dnešním nálezem Ústavní soud rozhodl o porušení základních práv a svobod kosovské rodiny zajištěné po dobu 50 dnů v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. Otec společně s dvěma dětmi ve věku 3 a 6 let byli zajištěni českou policií v březnu 2014 kvůli tomu, že neměli potřebné doklady pro vstup na území České republiky. Následně byli zbaveni osobní svobody v imigrační detenci…

Nepřijetí romských dětí do základní školy kvůli obavy z reakce majority je diskriminační, potvrdil Okresní soud v Ostravě

Prvního března 2017 vynesl Okresní soud v Ostravě přelomový rozsudek odsuzující praxi odmítání romských dětí do základních škol pro obavy z jejich vysokého počtu ve třídě. Ta je podle soudu diskriminační, a to i pokud tak ředitel základní školy učiní s cílem zajistit, aby nedošlo k odlivu dětí z majority. Tomu má totiž ředitel čelit…