Romští aktivisté podávají trestní oznámení proti nenávistným projevům na internetu

Praha, Brusel, 26. října 2022: Čeští aktivisté za práva Romů podávají trestní oznámení za podněcování k rasové nenávisti vůči Romům na sociálních sítích. Trestní oznámení byly vypracovány na základě důkazů, které shromáždili romští dobrovolníci pracující na projektu romského zpravodajského portálu Romea a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Trestní oznámení dnes na policejní prezidium podali právníci organizace na ochranu lidských práv Fórum…

České orgány nedostatečně vyšetřily podezření na špatné zacházení se žadatelem o azyl na letišti, uvedl ESLP

Evropský soud pro lidská práva dnes částečně vyhověl stížnosti tureckého žadatele o azyl na špatné zacházení ze strany české policie při jeho zadržení na pražském letišti. V rozsudku B. Ü. proti České republice soud ve Štrasburku uvedl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedostatečně vyšetřila jeho stížnost na špatné zacházení a neumožnila mu na vyšetřování efektivně participovat.…

Kostní zkoušky nejsou vhodné pro určení věku

Ústavní soud ČR vyhověl stížnosti nezletilého chlapce z Iráku, který byl tři měsíce nezákonně držen v imigrační detenci, cizinecká policie užila neadekvátní metody pro určení jeho věku. Ve svém nálezu z pátku 30. 7. 2021 Ústavní soud shledal porušení jeho práva na osobní svobodu a spravedlivý proces. Dle názoru Ústavního soudu policie užila pro určení jeho věku…

ICJ a Fórum dnes slaví velké právní vítězství – Evropský výbor pro sociální práva vyhověl jejich stížnosti a podpořil práva dětí mladších patnácti let v konfliktu se zákonem

Všechny děti, bez ohledu na svůj věk, musí mít v případě, že jsou podezřelé z protiprávního jednání, přístup k procesním zárukám. Rozhodl o tom Evropský výbor pro sociální práva, orgán Rady Evropy, v přelomovém případu, který mu byl předložen International Commission of Jurists (ICJ) a Fórem pro lidská práva.  ICJ a Fórum podaly stížnost namítající, že Česká…

Úspech v prípade týkajúcom sa osobnej asistencie

Spôsobilosť na právne úkony nemá vplyv na priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. To je hlavný odkaz rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci nepriznania príspevku na osobnú asistenciu pre klienta s mentálnym postihnutím, ktorému sme pomohli s prípravou žaloby. Pre podporu nezávislého života v slovenskom systéme sociálnej ochrany je okrem rôznych druhov sociálnych…

Podali sme sťažnosť k CRPD vo veci inkluzívneho vzdelávania

Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…

Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u NSS, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…

Život bez vody, v lokalitách blízko skládok, či tam, kde je vysoká enviromentálna záťaž. Na Slovensku pretrváva systematické porušovanie ľudkých práv členov marginalizovaných komunít.

Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva…

Soudy musí při přezkumu zajištění zohlednit podstatné změny

Před Nejvyšším správním soudem jsme uspěli s případem žadatelky o mezinárodní ochranu, jež byla zajištěna na pražském letišti a její zdravotní stav se v průběhu zajištění rapidně zhoršil. Soud, který přezkoumával důvodnost jejího zajištění v první instanci odmítl přihlédnout ke změně zdravotního stavu s odkazem na procesní pravidlo, podle kterého může přihlédnout jenom ke skutečnostem známým v čase vydání napadeného…

České úřady musí žadatelům o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve dvou rozsudcích ztotožnil s naší argumentací, že české úřady jsou povinny žadatelům v řízení o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz potvrzující, že jsou žadateli v uvedeném řízení. NSS uvedl, že bez dokladu totožnosti není stěžovatel schopen prokázat svou identitu, nemůže tudíž komunikovat se státními orgány…