Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u NSS, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv, a rovněž požádala soud o zrušení opatření, kterým byla “bezdoplatková zóna” vyhlášena. Krajský soud žalobu odmítl, Nejvyšší správní soud nyní rozhodl, že to bylo nezákonné.

NSS kritizoval přístup Krajského soudu, který odmítl návrh pro nedostatek aktivní procesní legitimace stěžovatelů. NSS uvedl, že opatření vyhlašující “bezdoplatkovou zónu” se mohlo dotknout práv stěžovatelů, zejména práva na bydlení a práva na soukromý život. U NSS zároveň stále leží druhá část případu ohledně nezákonného zásahu města do práv vystěhované rodiny.  

Rozsudek je dostupný zde.

Od vystěhování z ubytovny rodina s pěti dětmi neúspěšně shání důstojné a stabilní bydlení, žije po azylových domech. Najít si stálý podnájem na komerčním trhu s byty, je pro rodinu kvůli její romské etnicitě v postatě nemožné. 

Před Ústavním soudem přitom již přes dva roky leží také návrh senátorů na zrušení části zákona o hmotné nouzi, umožňující vyhlašování “bezdoplatkových zón”. 

Neúnosná situace v oblasti bydlení a mimo jiné i bezdoplatkové zóny jsou také důvodem kolektivní stížnosti, kterou proti České republice podala letos v únoru Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA). Stížnost projednává Evropský výbor pro sociální práva.