Spolu s ICJ jsme podali kolektivní stížnost ve věci nedostatečné ochrany dětí v řízeních ve věcech mládeže

Evropský výbor pro sociální práva zaregistroval kolektivní stížnost proti České republice, kterou připravili společně International Commission of Jurists (ICJ) ve spolupráci s Fórem pro lidská práva (FÓRUM). Stížnost je namířena proti praxi, kdy Česká republika nezajišťuje rovnocennou právní ochranu a účast dětí mladších 15 let, tedy dětí ve věku pod zákonem stanovou hranicí trestní odpovědnosti,…