Konference v Bratislavě: Nezávislý život

Dne 22. září 2022 se v Bratislavě konal již 5. ročník konference Nezávislý život, jejímž cílem bylo otevřít diskusi o Národním programu rozvoje životních podmínek osob se zdravotním postižením na Slovensku. Tuto konferenci pořádala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Nadácia SOCIA ve spolupráci s Fórem pro lidská práva a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR.…

Vytvorili sme tím dobrovoľníkov proti nenávisti

V dňoch 16. a 17. septembra sme v Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnili stretnutie a školenie skupiny dobrovoľníkov, ktorých úlohou bude monitorovať a nahlasovať nenávistné prejavy proti rómskej komunite na internete. Tím dobrovoľníkov vystupuje pod menom ROMAntici.  Na školenie pricestovali mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska aj pôsobiacich v zahraničí, ktorí majú záujem zapojiť sa do boja proti nenávisti…

Podali jsme stížnost k CRC proti imigrační detenci rodin s dětmi

Fórum pro lidská práva společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům podali k Výboru OSN pro práva dítěte stížnost rodiny z Afghánistánu, která byla v roce 2019 více než měsíc zadržována v české imigrační detenci. Rodina namítá, že omezením osobní svobody jejich dětí české orgány jednaly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Jedná se o první takovou…

Webinář: Představení nástrojů pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením

Dne 17. června 2022 FÓRUM v rámci projektu „Hlasy pro spravedlnost“ („Voices for Justice“) uspořádalo online školení zaměřené na představení nástrojů pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením, které byly v souvislosti s tímto projektem vytvořeny. Školení se zúčastnilo přes 40 účastníků z Česka a Slovenska z řad soudců, státních zástupců, policistů, sociálních pracovníků či osob poskytujících služby pro oběti trestných…

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na vyhľadávanie nenávistných prejavov na internete

Zaujímajú ťa ľudské práva? Nemáš rád/rada hejty? Si internetový človek? Ak áno, tak potom máme pre teba zaujímavú ponuku 4-mesačnej stáže!  Fórum pre ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) hľadajú do tímu ochrancov rómskych práv, ktorí majú záujem získať nové skúsenosti a zároveň pomáhať zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme. ČO BUDEŠ ROBIŤ? Vyhľadávať na internete nenávistné prejavy zamerané…

Dobrovoľníci a právnici spoja sily proti nenávistným prejavom voči Rómom

Fórum pre ľudské práva (FORUM) a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) dnes odštartovali projekt zameraný na boj proti nenávistným prejavom voči Rómom na internete aj v bežnom živote. Projekt je súčasťou iniciatívy ERRC financovanej Európskou úniou, ktorej cieľom je nahlasovať a právnou cestou riešiť nenávistné prejavy na internete aj v bežnom živote na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. V rámci projektu organizácia zapojí rómskych aj…

Mladí romští aktivisté z ČR bojují proti nenávistým projevům na internetu

Skupina dvaceti mladých Romů se spojila, aby aktivně zasáhla proti nenávistným projevům v České republice. Skupina, z nichž většina jsou stávající nebo bývalí stipendisté organizace ROMEA, pracuje na tom, aby vyhledávala, nahlašovala a konfrontovala diskriminační projevy online, především pak na sociálních sítích. Toto počínání pak vytvoří základnu důkazů, která bude následně použita pro další právní kroky.  Studenti…

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím: Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím

Lucka Černáková je žena s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra. V roku 2006 bola umiestnená do domova sociálnych služieb, nakoľko jej rodina potrebovala podporu pri starostlivosti a jedinou možnosťou bolo ústavné zariadenie. Lucka kvôli svoju zdravotnému postihnutiu potrebuje individuálnu pozornosť a špecifickú starostlivosť, ktorú dané zariadenie sociálnych služieb nedokázalo zabezpečiť. Vznikali konflikty, ktoré zamestnanci zariadenia riešili obmedzeniami a trestami. V situácii, kedy Lucka nespolupracovala…

Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení – doporučení pro profesionály a doporučení ve formě přívětivé dětem

Společně s mezinárodní organizací International Commission of Jurists jsme připravili doporučení, která mají sloužit soudcům, advokátům a právníkům, sociálním pracovníkům, probačním úředníkům, policii a dalším profesionálům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v konfliktu se zákonem. Doporučení se věnují tzv. individuálnímu posouzení dítěte a vysvětlují proč nahlížet na individuální posouzení přístupem, který uznává a chrání lidská práva dítěte. Doporučení…

Nedobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii nelze stavět pouze na jediném důkazu ani opírat o obecné poznatky

Ústavní soud vyhověl stížnosti člověka, který byl pro své psychosociální postižení, nedobrovolně hospitalizován na psychiatrii. Tam proti němu byly navíc použity omezovací prostředky. Stěžovatele v podání ústavní stížnosti podpořilo Fórum pro lidská práva s pomocí advokátní kanceláře JUDr. Maroše Matiaška. Stěžovatel od počátku řízení před obecnými soudy poukazoval na to, že svým jednáním nikoho bezprostředně neohrožoval, a proto…