ÚS vydal přelomový nález v oblasti přístupu k sociálním službám

Ústavní soud ČR vydal přelomový nález ve věci našeho klienta, kterým rozhodl, že každá osoba se zdravotním postižením má právo na dostupné a vhodné služby sociální péče. Co znamená tento nález pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké? V případě, že Vy nebo Váš rodinný příslušník jste osobou se zdravotním postižením a nacházíte v obtížné životní…

Fórum podalo spolu s ERRC a MDAC kolektivní stížnost kvůli umisťování malých dětí do ústavů

Fórum pro lidská práva podalo spolu s Advokačním centrem pro osoby s duševním postižením (MDAC) a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy, ve které požadují uzavření dětských domovů pro děti do tří let, tzv. kojeneckých ústavů. Institucionalizace má dlouhodobé negativní dopady na tělesný a emoční vývoj…

Ústavní soud shledal porušení práv kosovské rodiny zajištěné v Bělé-Jezové

Dnešním nálezem Ústavní soud rozhodl o porušení základních práv a svobod kosovské rodiny zajištěné po dobu 50 dnů v zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. Otec společně s dvěma dětmi ve věku 3 a 6 let byli zajištěni českou policií v březnu 2014 kvůli tomu, že neměli potřebné doklady pro vstup na území České republiky. Následně byli zbaveni osobní svobody v imigrační detenci…

Nepřijetí romských dětí do základní školy kvůli obavy z reakce majority je diskriminační, potvrdil Okresní soud v Ostravě

Prvního března 2017 vynesl Okresní soud v Ostravě přelomový rozsudek odsuzující praxi odmítání romských dětí do základních škol pro obavy z jejich vysokého počtu ve třídě. Ta je podle soudu diskriminační, a to i pokud tak ředitel základní školy učiní s cílem zajistit, aby nedošlo k odlivu dětí z majority. Tomu má totiž ředitel čelit…

Škola v Ostravě diskriminovala romské děti v přístupu ke vzdělání

Dva romští chlapci, kteří nebyli přijati do své spádové základní školy v Ostravě, vyhráli soudní spor před Okresním soudem v Ostravě. Případy zastoupili společně právnici Fóra pro lidská práva a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Okresní soud v Ostravě-Porubě rozhodl 1. března 2017, že se Základní škola Pěší dopustila nezákonné diskriminace romských dětí na…

Úspěšná litigace před Krajským soudem v Praze: Kraj porušil právo na poskytování sociálních služeb

Fórum pro lidská práva úspěšně zastoupilo dvaadvacetiletého Davida v soudním řízení týkajícím se práva na sociální služby. David vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřeboval specifickou sociální službu – osobního asistenta nebo poskytnutí sociální služby domova se zvláštním režimem, která mu však dlouhodobě nebyla poskytována. Krajský soud v Praze nařídil místním úřadům, aby mu poskytly odpovídající…

Slovenský Najvyšší súd rozhodol, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie

[:cs]BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.[:]