Podali sme sťažnosť k CRPD vo veci inkluzívneho vzdelávania

Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike.

Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú diskrimináciu detí so zdravotným postihnutím v prístupe k stredoškolskému vzdlávaniu v štandardnej forme. Náš klient, Marek Varga, bol vylúčený zo štandardného stredoškolského vzdelávania, pretože ako dieťa s mentálnym postihnutím mohol byť vzdelávaný len podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. V tomto programe ale nemôže dosiahnuť vzdelávací štandard, ktorý je v zákone vyžadovaný ako podmienka pre stredoškolské vzdelávanie.

V podaní argumentujeme, že týmto diskriminačným legislatívnym nastavením Slovenská republika porušila článok 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručujúci právo na inkluzívne vzdelávanie, a článok 5 upravujúci rovnosť a zákaz diskriminácie.

Ďakujeme našim právnikom Marošovi a Adamovi za skvelú prácu, a Marekovi Vargovi a jeho rodičom za odvahu bojovať za svoje práva. Ďakujeme SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien za podporu prípadu.

Ak vás prípad Mareka Vargu zaujal, prečítajte si viac v reportáži Denníka N.