Jak stíhat digitální nenávist: příručka pro státní orgány

Ve spolupráci s právničkou a expertkou na digitální nenávist Monikou Hanych jsme vydali příručku pro státní orgány názvem Stíhání digitální nenávisti vůči Romům: příručka opatření pro Českou republiku. Příručka obsahuje doporučení pro Ministerstvo vnitra, státní zástupce a orgány činné v trestním řízení, jak lépe řešit nenávistné projevy vůči Romům na internetu. Zasazuje se za proaktivní přístup k řešení online nenávistných projevů ze strany státních subjektů, včetně standardizace policejních postupů při vyhodnocování nahlášených nenávistných projevů, odstranění některých legislativních mezer, efektivnější koordinaci napříč státními orgány, potřeby průběžného vzdělávání, vytváření preventivních programů, zapojení komunit a zapojení dalších relevantních zúčastněných stran. Dokument upozorňuje na rozpor mezi množstvím nenávistných projevů, které romští aktivisté objevili na internetu, a relativně malým počtem právních kroků, které je možné učinit vůči pachatelům.

Příručka byla výsledným výstupem projektu s názvem Boj proti digitálnímu anticiganismu v České republice, který realizovalo Fórum pro lidská práva ve spolupráci s portálem Romea a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC). V rámci projektu mladí romští aktivisté zaznamenávali nenávistné projevy a s pomocí právníků Fóra pro lidská práva podávali stížnosti a trestní oznámení na ty, kteří na internete podněcují rasovou nenávist. V rámci projektu právnící Fóra vypracovali trestné oznámení na deset osob za zveřejňování nenávistných projevů na internetu. Jeden pachatel byl zatím potrestán osmiměsíční podmínkou a státním zástupcem mu bylo nařízeno, aby obsah odstranil; další trestní oznámení bylo klasifikováno jako přestupek a pachateli byla uložena pokuta; jedno bylo zamítnuto; ostatní čekají na další kroky policie.

Dalším výstupem projektu je souhrnná zpráva s názvem Boj proti digitálnímu anticiganismu v České republice popisuje, jak romští dobrovolníci v období od jara 2022 do léta 2023 nahlásili a zaznamenali 245 samostatných případů rasistických projevů vůči Romům na internetu různé závažnosti. Mnoho komentářů šířilo protiromské stereotypy, zatímco značný počet se zaměřoval na Romy a uprchlíky (včetně útoků na ukrajinské Romy). Velká část nejznepokojivějších nenávistných projevů byla zaměřena na Romy v kontextu druhé světové války a zahrnovala komentáře vyzývající k vyhlazení Romů, popírání holocaustu a vyjadřování sympatií s nacistickou ideologií.

Přestože hlavním cílem práce dobrovolníků bylo identifikovat případy nenávistných projevů na internetu, které splňují podmínky pro zahájení právních kroků, odhalili romští dobrovolníci také znepokojivou míru široce přijímaných nenávistných projevů a diskriminačního obsahu dostupného na internetu, který nedosahoval závažnost trestní odpovědnosti. Tento obsah často přímo nepodněcoval k násilí, ale sdílení diskriminačního jazyka a názorů vytvářelo toxické a rasistické prostředí s potenciálem, že se tato nenávist přenese do reálného světa. ERRC již mnoho let odhaluje souvislosti mezi nenávistnými projevy na internetu a násilím v reálném světě a opakovaně se přesvědčilo, jak nedostatek právních důsledků dodává rasistickým uživatelům odvahu sdílet nenávistné projevy na internetu a nakonec i mimo něj. Dokumentováním různých typů nenávistných projevů a způsobů, jimiž uživatelé využívají zdánlivé anonymity online prostoru, jakož i jejich řešením prostřednictvím všech dostupných kanálů, staví projekty, jako je tento, Romy do centra boje proti nenávistným projevům na internetu a hrozbě, kterou představují pro demokratické společnosti.

“Myslím, že tento projekt je opravdu důležitý, protože ukazuje, jak nebezpečný může být internet. Opravdu mě překvapuje, že je tolik nenávistných projevů vůči Romům, zvlášť teď, když do České republiky přicházejí romští uprchlíci z Ukrajiny… Je třeba o tom více informovat a více to kontrolovat ze strany sociálních sítí. Myslím, že je potřeba, aby takových projektů bylo více,” řekla Veronika Banová, romská dobrovolnice a studentka práv na Západočeské univerzitě.


Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře Nadace EVZ.

Pro více informací kontaktujte:

Jonathan Lee (v angličtině)

European Roma Rights Centre 

+32 49 288 7679

Alexandra Dubová (v češtině a angličtině)

Fórum pro lidská práva

+420 725 548 872

Štefan Balog

Romea