Romští aktivisté podávají trestní oznámení proti nenávistným projevům na internetu

Praha, Brusel, 26. října 2022: Čeští aktivisté za práva Romů podávají trestní oznámení za podněcování k rasové nenávisti vůči Romům na sociálních sítích. Trestní oznámení byly vypracovány na základě důkazů, které shromáždili romští dobrovolníci pracující na projektu romského zpravodajského portálu Romea a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Trestní oznámení dnes na policejní prezidium podali právníci organizace na ochranu lidských práv Fórum pro lidská práva.

Předseda ERRC Đorđe Jovanović uvádí: “Vyzývání k etnickému násilí vůči Romům – nebo jakékoli jiné menšině na sociálních sítích – je v demokratické zemi nezákonné. Je to stejně nezákonné jako krádež, napadení nebo podvod. Rasisté, kteří zveřejňují protiromské komentáře na internetu, to musí pochopit. Tyto trestní oznámení, které podáváme, by měly vyslat signál, že rasismus má své důsledky a že nikdo nemá právo šířit na veřejnosti rasistické názory a ohrožovat životy Romů.”

Případy se týkají uživatelů sociálních sítí, kteří opakovaně zveřejňovali rasistické výroky vyzývající k násilí na Romech v České republice (nebo v některých případech k jejich likvidaci). V některých případech se jednalo o prohlášení zaměřená na Romy, kteří v České republice hledají útočiště před válkou na Ukrajině. Právníci z Fóra pro lidská práva se domnívají, že tato prohlášení by mohli naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv podle § 356 trestního zákoníku.

“Rasismus nemá v naší společnosti místo. Důkladně jsme zanalyzovali online obsah zdokumentovaný romskými dobrovolníky a rozhodli jsme se nejzávažnější nenávistné projevy nahlásit policii. Věříme, že rasistické výroky vůči romské komunitě nemají v demokratické společnosti místo, a doufáme, že policie podnikne aktivní kroky k tomu, aby se internet stal bezpečným prostorem pro všechny,” uvedla Alexandra Dubová, právnička Fóra pro lidská práva. 

Důkazy pro tato trestní oznámení shromáždili romští dobrovolníci zapojení do projektu Romea v rámci projektu ERRC “Challenging Digital Antigypsyism”. Tento projekt sdružuje mladé Romy, kteří monitorují a nahlašují nenávistné projevy vůči Romům v online prostoru a spolupracují s právníky zabývajícími se právy Romů na právních podáních proti nenávisti na internetu.

Koordinátor dobrovolníků organizace Romea, Štefan Balog, říká: “Naši dobrovolníci, kteří monitorují nenávistné projevy na sociálních sítích, se zaměřují na výroky, které jsou často velmi radikální a obsahují podněcování k násilí. Zajímavé je, že některé označené příspěvky zůstávají a sociální sítě je nestáhnou. Doufám, že se v budoucnu podaří podat ještě více trestních oznámení, protože na internetu je stále mnoho neodhalených případů nebezpečných nenávistných projevů, které naši dobrovolníci nacházejí. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby k tomu nedocházelo, ale když už k tomu dojde, chceme proti tomu bojovat ze všech sil.”

Zapojené organizace budou pečlivě sledovat další kroky policie ve věci trestních oznámení. Zároveň budou v rámci tohoto projektu pokračovat v hledání dalších právních i neprávních cest, aby zajistily účinné potlačování digitálního anticiganismu v online prostředí. 

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře Nadace EVZ.

Tato tisková zpráva je k dispozici také v češtině.

Pro více informací nebo sjednání rozhovoru kontaktujte:

Jonathana Lee (v angličtině) 

Ředitel pro advokacii a komunikaci

Evropské středisko pro práva Romů

jonathan.lee@errc.org 

+32 49 288 7679

Alexandra Dubová (v češtině)

Předsedkyně a právnička

Fórum pro lidská práva, z. s. 

dubova@forumhr.eu

+420 725 548 872