Dobrovoľníci a právnici spoja sily proti nenávistným prejavom voči Rómom

Fórum pre ľudské práva (FORUM) a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) dnes odštartovali projekt zameraný na boj proti nenávistným prejavom voči Rómom na internete aj v bežnom živote. Projekt je súčasťou iniciatívy ERRC financovanej Európskou úniou, ktorej cieľom je nahlasovať a právnou cestou riešiť nenávistné prejavy na internete aj v bežnom živote na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. V rámci projektu organizácia zapojí rómskych aj…

Mladí romští aktivisté z ČR bojují proti nenávistým projevům na internetu

Skupina dvaceti mladých Romů se spojila, aby aktivně zasáhla proti nenávistným projevům v České republice. Skupina, z nichž většina jsou stávající nebo bývalí stipendisté organizace ROMEA, pracuje na tom, aby vyhledávala, nahlašovala a konfrontovala diskriminační projevy online, především pak na sociálních sítích. Toto počínání pak vytvoří základnu důkazů, která bude následně použita pro další právní kroky.  Studenti…

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím: Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím

Lucka Černáková je žena s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra. V roku 2006 bola umiestnená do domova sociálnych služieb, nakoľko jej rodina potrebovala podporu pri starostlivosti a jedinou možnosťou bolo ústavné zariadenie. Lucka kvôli svoju zdravotnému postihnutiu potrebuje individuálnu pozornosť a špecifickú starostlivosť, ktorú dané zariadenie sociálnych služieb nedokázalo zabezpečiť. Vznikali konflikty, ktoré zamestnanci zariadenia riešili obmedzeniami a trestami. V situácii, kedy Lucka nespolupracovala…

Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení – doporučení pro profesionály a doporučení ve formě přívětivé dětem

Společně s mezinárodní organizací International Commission of Jurists jsme připravili doporučení, která mají sloužit soudcům, advokátům a právníkům, sociálním pracovníkům, probačním úředníkům, policii a dalším profesionálům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v konfliktu se zákonem. Doporučení se věnují tzv. individuálnímu posouzení dítěte a vysvětlují proč nahlížet na individuální posouzení přístupem, který uznává a chrání lidská práva dítěte. Doporučení…

Nedobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii nelze stavět pouze na jediném důkazu ani opírat o obecné poznatky

Ústavní soud vyhověl stížnosti člověka, který byl pro své psychosociální postižení, nedobrovolně hospitalizován na psychiatrii. Tam proti němu byly navíc použity omezovací prostředky. Stěžovatele v podání ústavní stížnosti podpořilo Fórum pro lidská práva s pomocí advokátní kanceláře JUDr. Maroše Matiaška. Stěžovatel od počátku řízení před obecnými soudy poukazoval na to, že svým jednáním nikoho bezprostředně neohrožoval, a proto…

Vzdělávací materiály a videa v oblasti azylu a migrace

Společně s mezinárodní organizací združující soudce a právníky specializující se na mezinárodní právo lidských práv International Commission of Jurists jsme připravili sérii vzdělávacích materiálů, které se věnují různým aspektům přístupu migrantů ke spravedlnosti. Vzdělávací materiály jsou určeny pro soudce, kteří rozhodují v azylových nebo cizineckých věcech, a také pro právníky a advokáty, kteří zastupují nebo…

Spolu s ICJ jsme podali kolektivní stížnost ve věci nedostatečné ochrany dětí v řízeních ve věcech mládeže

Evropský výbor pro sociální práva zaregistroval kolektivní stížnost proti České republice, kterou připravili společně International Commission of Jurists (ICJ) ve spolupráci s Fórem pro lidská práva (FÓRUM). Stížnost je namířena proti praxi, kdy Česká republika nezajišťuje rovnocennou právní ochranu a účast dětí mladších 15 let, tedy dětí ve věku pod zákonem stanovou hranicí trestní odpovědnosti,…