Dobrovoľníci a právnici spoja sily proti nenávistným prejavom voči Rómom

Fórum pre ľudské práva (FORUM) a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) dnes odštartovali projekt zameraný na boj proti nenávistným prejavom voči Rómom na internete aj v bežnom živote. Projekt je súčasťou iniciatívy ERRC financovanej Európskou úniou, ktorej cieľom je nahlasovať a právnou cestou riešiť nenávistné prejavy na internete aj v bežnom živote na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. V rámci projektu organizácia zapojí rómskych aj nerómskych dobrovoľníkov do monitorovania a nahlasovania nenávistných prejavov, ktoré sa s pomocou právnikov budú riešiť právnou cestou. Iniciatíva bude prebiehať do roku 2024 a jej cieľom je využiť právne prostriedky proti tým, ktorí umožňujú, aby sa na internete šírili nenávistné prejavy voči Rómom.

“Nahlasovanie nenávistných prejavov je mimoriadne dôležité, aby sa obetiam poskytla náprava a aby sme páchateľom a mediálnym platformám ukázali, že nenávistný obsah nie je v našej spoločnosti vítaný. Dúfame, že posilníme postavenie rómskych obetí nenávistných prejavov a podporíme ich dôveru v právny štát,” uviedla Alexandra Dubová, projektová manažérka a právnička z Fóra pre ľudské práva.

Nová iniciatíva zameraná na boj proti digitálnemu anticiganizmu bola spustená na online stretnutí 7. júna 2022. Na stretnutí sa zúčastnili mimovládne organizácie pracujúce s rómskymi komunitami a odborníci na boj proti nenávistným prejavom na internete. Na otvorení iniciatívy sa zúčastnili aj zástupcovia štátnych inštitúcií vrátane Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného ochrancu práv a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorí vyjadrili projektu podporu.

Projekt je zameraný na boj proti nenávistným prejavom online a offline na európskej úrovni. V nasledujúcich 24 mesiacoch bude s podporou programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL) pracovať na zvyšovaní povedomia o právach rómskych komunít v súvislosti s nenávistnými prejavmi online a diskrimináciou, ako aj na posilnení postavenia obetí nenávistných prejavov.

Kontakt pre ďalšie informácie:

Alexandra Dubová
Fórum pre ľudské práva tel: +420 725 548 872 email: dubova@forumhr.eu

Marek Baláž
Európske centrum pre práva Rómov Email: marek.balaz@errc.org

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).