Konference v Bratislavě: Nezávislý život

Dne 22. září 2022 se v Bratislavě konal již 5. ročník konference Nezávislý život, jejímž cílem bylo otevřít diskusi o Národním programu rozvoje životních podmínek osob se zdravotním postižením na Slovensku. Tuto konferenci pořádala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Nadácia SOCIA ve spolupráci s Fórem pro lidská práva a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Na třetím bloku konference tým FÓRA pro lidská práva představil nástroje pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením, které byly vytvořeny v rámci projektu „Hlasy pro spravedlnost“ („Voices for Justice“). Tyto snadno srozumitelné materiály se zaměřují na to, aby obětem se zdravotním postižením byly pro ně dostupným způsobem poskytnuty všechny adekvátní informace. Při jejich používání by tedy v praxi mohlo docházet k aktivnějšímu zapojení obětí se zdravotním postižením do trestního řízení a tím i k jejich účinnějšímu přístupu ke spravedlnosti.

V úvodu třetího bloku konference nejprve vystoupil Maroš Matiaško, advokát a právník FÓRA pro lidská práva, který účastníkům konference vysvětlil závazky plynoucí z čl. 13 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Následně Denisa Kramářová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv a konzultantka FÓRA pro lidská práva, přiblížila, jak správně pracovat s vytvořenými materiály. Dále byli účastníci konference rozděleni do skupin, ve kterých měli příležitost s těmito materiály interaktivně pracovat. Na závěr hodnotili srozumitelnost materiálů z pohledu osob se zdravotním postižením. Účastníci konference konstatovali, že představené nástroje jsou pro osoby se zdravotním postižením potřebné, a to také v jiných oblastech, ve kterých tyto osoby přicházejí do styku s jinými státními orgány a institucemi.

Materiály na základě zpětné vazby z konference upravíme a následně je rozešleme relevantním subjektům k dalšímu užití. Budou také dostupné ve slovenském a českém jazyku na našem webu.

Tato akce byla spolufinancována z programu Evropské unie Spravedlnost (2014-2020). Obsah této události vyjadřuje pouze názory autora (autorů) a je výhradně na jeho (jejich) odpovědnost. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za případné využití informací v něm obsažených.