Webinář: Představení nástrojů pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením

Dne 17. června 2022 FÓRUM v rámci projektu „Hlasy pro spravedlnost“ („Voices for Justice“) uspořádalo online školení zaměřené na představení nástrojů pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením, které byly v souvislosti s tímto projektem vytvořeny. Školení se zúčastnilo přes 40 účastníků z Česka a Slovenska z řad soudců, státních zástupců, policistů, sociálních pracovníků či osob poskytujících služby pro oběti trestných činů. Během školení se účastníci mohli seznámit s nástroji, pomocí nichž lze snadněji komunikovat s obětmi trestných činů s postižením, čímž se tyto osoby mohou aktivně zapojit do trestního řízení.

Mezi přednášejícími nejprve vystoupil Maroš Matiaško, advokát a právník Fóra pro lidská práva, který osvětlil právní rámec práv obětí trestných činů s postižením. Dále zde Camille Latimier, ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. prakticky vysvětlila, jak správně komunikovat s lidmi se zdravotním postižením. Nakonec Lucia Cangárová, ředitelka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, představila první z nástrojů, který by měl usnadnit komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením. Jednalo se o easy-to-read materiál, díky kterému mohou osoby s postižením lépe pochopit podstatu a průběh trestního řízení a svá práva v tomto procesu.

Tato akce byla spolufinancována z programu Evropské unie Spravedlnost (2014-2020). Obsah této události vyjadřuje pouze názory autora (autorů) a je výhradně na jeho (jejich) odpovědnost. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za případné využití informací v něm obsažených.