Podali jsme stížnost k ESLP v případě Stanislava Tomáše

Fórum pro lidská práva ve spolupráci s ústeckou organizací Konexe a Evropským centrem pro práva Romů připravilo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) proti České republice v případu usmrcení Stanislava Tomáše během policejního zásahu v Teplicích v roce 2021. Ústavní soud ČR ústavní stížnost organizací v březnu 2023 odmítl. Případ před soudem je veden jménem sestry zemřelého.

“Jsem velmi vděčná všem, kteří mi pomáhají, aby byla smrt mého bratra řádně vyšetřena. Věřím, že pokud nenajdeme ochranu u české justice, najdeme ji u Evropského soudu pro lidská práva,” uvedla sestra Stanislava Tomáše.

Stanislav Tomáš byl při zatýkání 19. června 2021 v Teplicích násilně spoután policisty a později zemřel. Záběry z jeho zatčení byly sdíleny na sociálních sítích a vyvolaly protesty po celé Evropě. Na videu bylo vidět, jak policista klečí Tomášovi na krku způsobem připomínajícím policejní zabití černošského Američana George Floyda v květnu 2020. Zatímco výsledky pitvy zveřejněné policií konstatovaly, že příčina smrti Stanislava Tomáše nesouvisela s jednáním policie, ve zprávě zástupkyně veřejného ochránce práv z 13. prosince 2021 se uvádí, že policie sehrála významnou roli při smrti tohoto Roma. V její zprávě se konstatuje, že policisté otáleli s přivoláním záchranné služby a zanedbali monitorování zdravotního stavu Stanislava Tomáše. Kromě toho zjistila, že krajské policejní ředitelství ve svém interním vyšetřování vynechalo zásadní informace, které sdělili první zasahující policisté o kolapsu Tomáše před příjezdem záchranářů, což by mohlo znamenat selhání účinného vyšetřování.

FÓRUM se již dříve obrátilo na Vrchní státní zastupitelství se žádostí o zahájení “dozorového” řízení nad úmrtím a následným vyšetřováním. Dne 16. března 2022 uzavřela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vyšetřování postupu policistů přítomných při zadržení Stanislava Tomáše. Vrchní státní zastupitelství rovněž potvrdilo, že rozhodnutí ústeckého policejního ředitelství o nezahájení vyšetřování bylo zákonné, stejně jako dozor ústeckého státního zastupitelství.

Případ ukazuje na přetrvávající problém policejního násilí vůči Romům a zejména na absenci nezávislého a účinného vyšetřování. Zdá se, že jde o strukturální problém, který by měly české orgány řešit,” zdůraznil právník rodiny Maroš Matiaško z Fóra pro lidská práva (FORUM).

V stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku namítáme, že průběh policejního  zákroku, zejména tzv. zakleknutí, a nevyšetření okolností kolem úmrtí Stanislava Tomáše představují porušení práva na život, zákazu špatného zacházení, práva na účinný prostředek nápravy a zákazu diskriminace zaručeny v článcích 2, 3, 13 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.

Věříme, že celý případ spěje ke zdárnému konci. Příbuzní Stanislava Tomáše se dočkají spravedlnosti a do budoucna to bude znamenat posílení bezpečnosti Romů v České republice a zlepšení práce Policie ČR v podobných situacích,” uvedl Miroslav Brož z organizace KONEXE, která příbuzným Stanislava Tomáše poskytuje trvalou podporu.

FORUM, KONEXE a ERRC považují postup českých orgánů v případě smrti Stanislava Tomáše a rozhodnutí o ukončení vyšetřování za vybočení z mezí spravedlnosti. Neschopnost českých soudů nalézt spravedlnost pro další romskou oběť policejní brutality vedla k tomu, že byl tento případ předložen Evropskému soudnímu dvoru.

“O výsledku vyšetřování smrti Stanislava Tomáše bylo rozhodnuto od samého počátku,” řekl předseda ERRC Đorđe Jovanović. “Premiér Babiš blahopřál policistům k dobře odvedené práci dlouho předtím, než bylo ukončeno jakékoli vyšetřování. Vyšetřovatelé záměrně ignorovali svědectví zdravotníků a o vině oběti bylo rozhodnuto ještě předtím, než byla známa fakta. Rodina Stanislava Tomáše si zaslouží spravedlnost. Romové v celé České republice a Romové v celé Evropě si zaslouží, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost tváří v tvář rozsáhlé a bezohledné policejní brutalitě.”

Tisková správa k podání stížnosti k ESLP je k dispozici v češtině a angličtině na internetových stránkách ERRC společně s relevantními kontakty.