ROLL: První workshop k nezávislosti justice

Fórum pro lidská práva společně se svými partnery International Commission of Jurists  (ICJ, Brusel), organizací Human Rights in Practice (Haag), Wolne sądy (Polsko) a organizací Aditus (Malta) uspořádalo ve dnech 13.-14. června 2023 v Bruselu dvoudenní intenzivní workshop na téma Institucionální nezávislost soudnictví a autonomie státního zastupitelství.

Nezávislost soudů slouží jako brána k ochraně přístupu ke spravedlnosti a lidských práv. V současné době je však v mnoha zemích EU napadána nebo pod tlakem. Semináře se zúčastnili odborníci a právníci z osmi členských států EU (Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovenska, České republiky, Malty a Španělska). Diskuse se točila kolem zkušeností účastníků, výzev a příležitostí spojených se strategickými soudními spory v těchto otázkách, mezinárodního právního rámce a cest k lepší ochraně nezávislosti soudů a související autonomie státních zastupitelství.

Účastníci se zabývali praktickými překážkami a výzvami strategické litigace týkající se nezávislosti soudů a autonomie státního zastupitelství, včetně otázek vyplývajících z právního postavení občanské společnosti nebo jednotlivých právníků pro podání žaloby nebo požadavku na vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků – navzdory nedostatečné nezávislosti těchto soudů. Byly zkoumány inovativní právní argumenty, včetně práva soudce na nezávislost v meziamerickém soudním systému.

Kolektivní žaloby (hromadná žaloba/actio popularis) byly zkoumány jako potenciální způsoby řešení na rozdíl od individuálních stížností. Kromě toho byly diskutovány strategické soudní spory a další důležité nástroje na ochranu právního státu a nezávislosti soudů. Mezi ně patří komunikace, advocacy na národní a mezinárodní úrovni, vytváření aliancí a partnerství.

Tento seminář byl prvním ze série seminářů, z nichž každý se zaměřuje na jiné aspekty nezávislosti soudů. Tyto workshopy mají přispět k vypracování závěrečné mapovací zprávy s doporučeními pro strategické vedení soudních sporů pro právníky v EU v rámci projektu ROLL (Rule of Law for Lawyers) (více informací o aktuálním vývoji projektu naleznete zde).

Program semináře naleznete zde (v angličtině).

Brzy budou k dispozici videozáznamy krátkých úvodních prezentací.