Vytvorili sme tím dobrovoľníkov proti nenávisti

V dňoch 16. a 17. septembra sme v Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnili stretnutie a školenie skupiny dobrovoľníkov, ktorých úlohou bude monitorovať a nahlasovať nenávistné prejavy proti rómskej komunite na internete. Tím dobrovoľníkov vystupuje pod menom ROMAntici

Na školenie pricestovali mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska aj pôsobiacich v zahraničí, ktorí majú záujem zapojiť sa do boja proti nenávisti na internete. Na školení sa stretli s expertmi z organizácií Konexe, digiq a iniciatívy #som tu, ktorí s nimi zdieľali skúsenosti zo svojej práce. Najbližšie mesiace dobrovoľníkov čaká náročná cesta, ktorá však bude sprevádzaná kreatívnymi aktivitami a novými nápadmi, s hlavným cieľom, aby internet bol lepším miestom pre všetkých.  

Školenie aj pripravované aktivity dobrovoľníkov sú súčasťou dvojročného projektu Spoločne proti nenávisti, ktorý koordinuje Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) paralelne v troch krajinách: na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. V rámci projektu ERRC spoločne s partnerskými organizáciami zapojí rómskych aj nerómskych dobrovoľníkov do monitorovania a nahlasovania nenávistných prejavov, ktoré sa s pomocou právnikov budú riešiť právnou cestou. Iniciatíva bude prebiehať do roku 2024 a jej cieľom je využiť právne prostriedky proti tým, ktorí umožňujú, aby sa na internete šírili nenávistné prejavy voči Rómom. 

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).

Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.