Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u NSS, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se ještě v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. “bezdoplatkové zóny” na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv,…

O šesť rokov menej. Po stopách rozdielu strednej dĺžky života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Vydali sme publikáciu, ktorá mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku majú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj…

Život bez vody, v lokalitách blízko skládok, či tam, kde je vysoká enviromentálna záťaž. Na Slovensku pretrváva systematické porušovanie ľudkých práv členov marginalizovaných komunít.

Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva…

Soudy musí při přezkumu zajištění zohlednit podstatné změny

Před Nejvyšším správním soudem jsme uspěli s případem žadatelky o mezinárodní ochranu, jež byla zajištěna na pražském letišti a její zdravotní stav se v průběhu zajištění rapidně zhoršil. Soud, který přezkoumával důvodnost jejího zajištění v první instanci odmítl přihlédnout ke změně zdravotního stavu s odkazem na procesní pravidlo, podle kterého může přihlédnout jenom ke skutečnostem známým v čase vydání napadeného…

České úřady musí žadatelům o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve dvou rozsudcích ztotožnil s naší argumentací, že české úřady jsou povinny žadatelům v řízení o určení statusu osoby bez státní příslušnosti vydat identifikační průkaz potvrzující, že jsou žadateli v uvedeném řízení. NSS uvedl, že bez dokladu totožnosti není stěžovatel schopen prokázat svou identitu, nemůže tudíž komunikovat se státními orgány…

Rodina s dětmi z ubytovny v Ústí nad Labem žaluje město pro ohrožení bezdomovectvím

Obyvatelé ubytoven se v situaci akutně hrozícího bezdomovectví se obracejí správní žalobou proti městu Ústí nad Labem na Krajský soud. Součástí jejich žaloby je i návrh na předběžné opatření, které by pozastavilo platnost opatření obecné povahy, s jehož pomocí město Ústí nad Labem omezilo vyplácení dávek na bydlení v chudinských lokalitách. Fórum pro lidská práva…

Městský soud v Praze ignoruje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v případě transgender osob

Městský soud v Praze zamítl žalobu naší klientky, kterou se domáhala změny praxe při registraci změny rodného čísla. Ta je totiž u transgender osob v České republice stále podmiňována podstoupením chirurgického zákroku se současným zneplodněním.Tuto operaci tak musí podstoupit i lidé, kteří si ji nepřejí, nebo kteří se vůbec necítí být opačným pohlavím a patří mezi osoby třetího pohlaví…

Podali jsme alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení ohledně práv dětí mladších 15 let v konfliktu se zákonem na právní pomoc

FORUM, společně s International Commission of Jurists (ICJ), podalo alternativní zprávu k Výboru OSN proti mučení. Zaměřili jsme se na chybějící právní pomoc dětem mladším 15 let, které jsou podezřelé ze spáchání činu jinak trestného. Na rozdíl od mladistvých (15-18 let), tyto děti nemají na právní pomoc nárok a jsou vystaveni riziku špatného zacházení. Argumentujeme,…

ÚS vydal přelomový nález v oblasti přístupu k sociálním službám

Ústavní soud ČR vydal přelomový nález ve věci našeho klienta, kterým rozhodl, že každá osoba se zdravotním postižením má právo na dostupné a vhodné služby sociální péče. Co znamená tento nález pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké? V případě, že Vy nebo Váš rodinný příslušník jste osobou se zdravotním postižením a nacházíte v obtížné životní…