Vydali jsme dvě národní zprávy o překážkách pachatelů s postižením v trestním řízení

Pozn. Přestože v tomto projektu obecně používáme pojem „pachatel s postižením“, máme tím na mysli také podezřelé, obviněné, obžalované a odsouzené osoby s postižením. FÓRUM v rámci projektu Enable publikovalo národní zprávy identifikující překážky, kterým čelí pachatelé s mentálním a/nebo psychosociálním postižením v systému trestního soudnictví v České republice a na Slovensku. Cílem těchto národních zpráv je nastínit nedostatky bránící aktivnějšímu zapojení…

Hledáme tvůrce animovaného videa pro děti

V rámci projektu PRACTICE (Procedural Rights for All Children in jusTICE) plánujeme vytvořit animované video srozumitelné a přístupné pro děti, které by je dostupným způsobem informovalo o jejich právech. Hledáme proto šikovné tvůrce nebo tvůrkyně, kteří by nám pomohli animované video připravit. Doprovodným výstupem bude také informační dokument ve formě brožury/letáku. Tvorba díla bude probíhat…

Fórum podalo spolu s ERRC a MDAC kolektivní stížnost kvůli umisťování malých dětí do ústavů

Fórum pro lidská práva podalo spolu s Advokačním centrem pro osoby s duševním postižením (MDAC) a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy, ve které požadují uzavření dětských domovů pro děti do tří let, tzv. kojeneckých ústavů. Institucionalizace má dlouhodobé negativní dopady na tělesný a emoční vývoj…