ÚS vydal přelomový nález v oblasti přístupu k sociálním službám

Ústavní soud ČR vydal přelomový nález ve věci našeho klienta, kterým rozhodl, že každá osoba se zdravotním postižením má právo na dostupné a vhodné služby sociální péče.

Co znamená tento nález pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké?

V případě, že Vy nebo Váš rodinný příslušník jste osobou se zdravotním postižením a nacházíte v obtížné životní situaci, máte právo na dostupné a vhodné služby sociální péče. Tomu odpovídá povinnost kraje takovou dostupnou a vhodnou službu sociální péče zajistit.

Jak podat žádost?

Můžete se obrátit na příslušný krajský úřad, odbor sociálních věcí s žádostí, aby Vám pomohli se zajištěním vhodné sociální péče s ohledem na Vaše potřeby a konkrétní situaci. Vzorovou žádost naleznete na našich webových stránkách.

Příklad: Vaše dcera má těžkou formu autismu a péče o ní vyžaduje odbornou asistenci. Můžete se tak obrátit na krajský úřad s žádostí o zajištění vhodné pobytové péče.

Co když Vám krajský úřad nevyjde vstříc?

V případě, že Vaše situace nebude dlouhodobě řešena a kraj neučiní žádné aktivní kroky k zajištění adekvátní sociální služby, můžete se obrátit na krajský soud s žalobou na nezákonný zásah.

Příklad: Obrátili jste se na krajský úřad se žádostí o zajištění vhodné pobytové péče, krajský úřad Vám však odpověděl, že momentálně není žádné volné místo, nabídne Vám však jiné řešení Vaší situace, nepřiklad službu osobní asistence. Za situace, že krajský úřad zůstane u pouhého konstatování absence vhodného místa a aktivně se nesnaží Vaší situaci vyřešit, můžete se domáhat splnění této povinnosti u krajského soudu žalobou na nezákonný zásah.

Pozor! Přesto, že je povinností kraje zabezpečení existence odpovídajících služeb a jejich dostatečnou nabídku s odpovídající kapacitou, má tato povinnost dlouhodobý charakter a může tak dojít k situacím, kdy krátkodobě nejsou zajištěny nezbytné sociální služby. Nicméně, kraj v takovém případě nesmí zůstat nečinný a je povinen adekvátně reagovat a činit veškeré potřebné kroky v přiměřeném časovém horizontu.

Co je přiměřený časový horizont?

Přiměřený časový horizont je nutné v každé situaci hodnotit individuálně, nicméně se dá říci, že by ste na vhodné řešení Vaší situaci neměli čekat déle než v řádu několika měsíců.[:]