Fórum podalo spolu s ERRC a MDAC kolektivní stížnost kvůli umisťování malých dětí do ústavů

Fórum pro lidská práva podalo spolu s Advokačním centrem pro osoby s duševním postižením (MDAC) a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy, ve které požadují uzavření dětských domovů pro děti do tří let, tzv. kojeneckých ústavů.

Institucionalizace má dlouhodobé negativní dopady na tělesný a emoční vývoj malých dětí. Přesto je Česká republika jednou z posledních evropských zemí, která umožňuje dlouhodobé umístění dětí do kojeneckých ústavů.

Romské děti a děti se zdravotním postižením jsou v těchto institucích výrazně nadměrně zastoupeny. Profesionálové, aktivisté i nevládní organizace už několik let naléhavě vyzývají státní orgány, aby kojenecké ústavy zrušily. V této nové stížnosti, opírající se o článek 17 Evropské sociální charty (zakotvující právo na socioekonomickou ochranu dětí a na zajištění vhodných podpůrných služeb), neziskové organizace žádají Evropský výbor, aby zasáhl a uložil České republice povinnost kojenecké ústavy konečně uzavřít.

Všechny děti mají právo na odpovídající péči ve vlastní rodině nebo na zajištění alternativní péče rodinného typu. “Děti, které žijí v institucích, se musí vypořádat s těžkou sociální izolací, sníženou podnětností okolního prostředí a ztrátou kontroly nad všemi aspekty svého každodenního života, nemluvě o dobře zdokumentovaných formách zneužívání a zanedbávání. Tyto děti mohou nést vážné nepříznivé následky po zbytek svého života, zvláště když jsou umístěny v ústavech už v tak mladém věku. Situace v České republice může být stěží považována za vhodnou ve smyslu článku 17 Evropské sociální charty,” uvedl Steven Allen, prozatímní výkonný ředitel MDAC.

“Všechny malé děti jsou velice náchylné k újmě způsobené institucionalizací, ale jsou to opět romské děti v České republice, které jsou touto situací neúměrně zatíženy,” doplnil prezident ERRC Đorđe Jovanović. “Segregace Romů zde začíná velice brzy. Oficiální údaje jasně ukazují, že ve státních institucích jsou romské děti spolu s dětmi se zdravotním postižením výrazně nadměrně zastoupeny.

Doufáme, že po letech diskusí na vládní úrovni si Česká republika právě i s pomocí této kolektivní stížnosti konečně uvědomí, že ukončení ústavní péče pro malé děti se musí stát politickou prioritou,” zdůrazňuje Tereza Bártová, právnička Fóra pro lidská práva.

[:en]Fórum pro lidská práva podalo spolu s Advokačním centrem pro osoby s duševním postižením (MDAC) a Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva při Radě Evropy, ve které požadují uzavření dětských domovů pro děti do tří let, tzv. kojeneckých ústavů.

Institucionalizace má dlouhodobé negativní dopady na tělesný a emoční vývoj malých dětí. Přesto je Česká republika jednou z posledních evropských zemí, která umožňuje dlouhodobé umístění dětí do kojeneckých ústavů. 

Romské děti a děti se zdravotním postižením jsou v těchto institucích výrazně nadměrně zastoupeny. Profesionálové, aktivisté i nevládní organizace už několik let naléhavě vyzývají státní orgány, aby kojenecké ústavy zrušily. V této nové stížnosti, opírající se o článek 17 Evropské sociální charty (zakotvující právo na socioekonomickou ochranu dětí a na zajištění vhodných podpůrných služeb), neziskové organizace žádají Evropský výbor, aby zasáhl a uložil České republice povinnost kojenecké ústavy konečně uzavřít.

Všechny děti mají právo na odpovídající péči ve vlastní rodině nebo na zajištění alternativní péče rodinného typu. “Děti, které žijí v institucích, se musí vypořádat s těžkou sociální izolací, sníženou podnětností okolního prostředí a ztrátou kontroly nad všemi aspekty svého každodenního života, nemluvě o dobře zdokumentovaných formách zneužívání a zanedbávání. Tyto děti mohou nést vážné nepříznivé následky po zbytek svého života, zvláště když jsou umístěny v ústavech už v tak mladém věku. Situace v České republice může být stěží považována za vhodnou ve smyslu článku 17 Evropské sociální charty,” uvedl Steven Allen, prozatímní výkonný ředitel MDAC.

“Všechny malé děti jsou velice náchylné k újmě způsobené institucionalizací, ale jsou to opět romské děti v České republice, které jsou touto situací neúměrně zatíženy,” doplnil prezident ERRC Đorđe Jovanović. “Segregace Romů zde začíná velice brzy. Oficiální údaje jasně ukazují, že ve státních institucích jsou romské děti spolu s dětmi se zdravotním postižením výrazně nadměrně zastoupeny“. 

Doufáme, že po letech diskusí na vládní úrovni si Česká republika právě i s pomocí této kolektivní stížnosti konečně uvědomí, že ukončení ústavní péče pro malé děti se musí stát politickou prioritou,” zdůrazňuje Tereza Bártová, právnička Fóra pro lidská práva.