Život bez vody, v lokalitách blízko skládok, či tam, kde je vysoká enviromentálna záťaž. Na Slovensku pretrváva systematické porušovanie ľudkých práv členov marginalizovaných komunít.

Absencia prístupu k pitnej vode, problémy s odnáškou odpadov a nakoniec život v lokalitách s výraznou enviromentálnou záťažou a v blízkosti skládok. Smutná situácia tisícok detí a rodín žijúcich v marginalizovaných komunitách. V kombinácii s nečinnými, či neschopnými relevantnými štátnymi orgánmi sme svedkami systematického porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné zastaviť. Zdá sa, že nezostáva nič iné, ako začať robiť právne kroky a pristúpiť k litigácii práva na zdravie, či práva na bývanie.

Aj o tom sme diskutovali v Košiciach 29. januára na okrúhlom stole s právníkmi a právničkami od ombudsmanky, komisárky pre práva dieťaťa a komisárky pre práva ľudí so zdravotným postihnutím a ďalšími kolegami a kolegyňami.

Veľmi zlú situáciu pritom potvrdzujú aj analýzy, ktoré má štát k dispozícii. Napríklad nedávno zverejnené údaje Inštitútom environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia. Podľa ich zistení býva na Slovensku blízko legálnych skládok viac ako desaťtisíc ľudí, pričom sa to týka hlavne obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Dôležitý článok bol publikovaný v DenníkuN.