Městský soud v Praze ignoruje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v případě transgender osob

Městský soud v Praze zamítl žalobu naší klientky, kterou se domáhala změny praxe při registraci změny rodného čísla. Ta je totiž u transgender osob v České republice stále podmiňována podstoupením chirurgického zákroku se současným zneplodněním.Tuto operaci tak musí podstoupit i lidé, kteří si ji nepřejí, nebo kteří se vůbec necítí být opačným pohlavím a patří mezi osoby třetího pohlaví (intergender). Lidé, kteří operaci nemohou podstoupit z osobních nebo zdravotních důvodů, naopak vůbec nemohou změny pohlaví v registrech státu dosáhnout. Tato praxe je dlouhodobě kritizována OSN a lidskoprávními organizacemi. Podle Evropského soudu pro lidská práva je mimo jiné v rozporu s právem na soukromí. Městský soud v Praze se však v případě naší klientky s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva vypořádal po svém – rozhodl se ji jednoduše neaplikovat, protože s ní nesouhlasí. Rozsudek A.P., Garçon a Nicot proti Francii přitom skutečně není rozhodnutím překvapivým, judikatura Evropského soudu pro lidská práva k němu naopak směřovala dlouho a pozvolně. Proti rozsudku jsme podali kasační stížnosť, o případu tedy rozhodne Nejvyšší správní soud.

Anonymizovanou verzi rozsudku najdete zde.

Na vývoj standardů Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti se můžete blíže podívat zde: https://www.echr.coe.int/Docum ents/FS_Gender_identity_ENG.pdf.

Pěkné uvedení do problematiky poskytne tato publikace od Rady Evropy: https://rm.coe.int/168 0492119 

Zajímavé srovnání právních úprav členských států Evropské unie naleznete třeba v této publikaci od Agentry pro základní práva EU: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data